W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosp


Projekt


Uchwała nr ...........................................

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ............................


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i

Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


do uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach

Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, zwany dalej Ośrodkiem, jest zakładem opieki zdrowotnej, ukierunkowanym na działania zmierzające do zapobiegania niepełnosprawności oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania lecznicze: rehabilitacyjne, terapeutyczne, pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Ośrodek został założony w 1992 r. i funkcjonował jako zakład budżetowy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. W 1995 r. Rada Miejska w Gliwicach przekształciła placówkę w zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Miejski Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. W ramach reformy służby zdrowia w 1999 r. Ośrodek został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Celem restrukturyzacji Ośrodka jest dostosowanie struktur i procesów zachodzących w Ośrodku do nowych, zmieniających się zewnętrznych warunków funkcjonowania, w sposób umożliwiający jego przetrwanie i rozwój. Restrukturyzacja Ośrodka zakłada zmianę dotychczasowej struktury samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez częściowe przekształcenie Ośrodka. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanym przez likwidowane komórki organizacyjne zapewni, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach. Dzięki przekształceniu zwiększy się oferta placówki oraz ilość źródeł finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Misja Ośrodka będzie kontynuowana jako zintegrowany system usług leczniczych: rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.

Przekształcenie Ośrodka w placówkę ma na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb pacjenta oraz stworzenie nowych możliwości finansowanych i kadrowych. Działalność placówki w nowej strukturze będzie realizowana przez organizację pożytku publicznego Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej będą funkcjonować następujące struktury Ośrodka: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, poradnia neurologiczna dla dzieci, poradnia rehabilitacyjna, pracownia EEG, dział rehabilitacji ruchowej, poradnia logopedyczna oraz ortopedyczny punkt konsultacyjny. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie niewymienionym powyżej nadal wykonywać będzie Ośrodek. Na dotychczasowych warunkach będzie wykonywana działalność w zakresie poradni psychologicznej.


Powiadom znajomego