W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”w Istebnej


Projekt


Uchwała nr ...........................................

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ............................w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”w Istebnej


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”w Istebnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


do uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej


Zarząd Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa

Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, poprzez likwidację

Centrum Ambulatoryjnej Opieki Medycznej składającego się z : Poradni Alergologicznej, Poradni Otolaryngologicznej,

Poradni Pulmonologicznej i Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Funkcjonowanie w/w Poradni w oparciu o obecny kontrakt na świadczenie usług medycznych generuje ogromne

straty finansowe dla Zakładu. W przypadku Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej całkowity roczny koszt jej

funkcjonowania wynosi ok. 167 500,00 zł. Aby Poradnia mogła się samofinansować przy obecnej wysokości kontraktu

na udzielane świadczenia zdrowotne, z Narodowym Funduszem Zdrowia, konieczne byłoby zebranie deklaracji od 1860

pacjentów podczas gdy, przez okres 3 lat udało się ich pozyskać jedynie 850. Wskazać należy, że WCP „Kubalonka”

jest położone w miejscu, gdzie dla wielu okolicznych mieszkańców stanowić to może utrudnienie w dotarciu do

Poradni POZ.

Podobnie w przypadku Poradni Alergologicznej, Poradni Otolaryngologicznej i Poradni Pulmonologicznej, których

koszty funkcjonowania (m.in. zatrudnienia w odpowiednim wymiarze godzin kadry medycznej) znacznie przekraczają

wartości środków przyznanych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tym samym dalsze funkcjonowanie Poradni jest nieekonomiczne i powoduje ponoszenie nieuzasadnionych kosztów.

Propozycja przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” posiada pozytywną opinię Rady

Społecznej wyrażoną w uchwale nr 10/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Powiadom znajomego