W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011

 

Uchwała nr XLVI/      /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 października 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego

w roku budżetowym 2011

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

 

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.    Udzielić Muzeum Śląska Cieszyńskiego pożyczki zwrotnej w kwocie 250.000 zł od dnia 15 stycznia 2011 r. z przeznaczeniem na realizację projektów muzealnych dofinansowywanych ze środków unijnych.

2.    Pożyczkę uruchomić w transzach pod warunkiem uzyskania przez Muzeum dofinansowania ze środków unijnych.

 

§ 2

 

Ustalić termin spłaty pożyczki w następujący sposób:

a) do 31.12.2011 r.             -             80.000 zł,

b) do 30.06.2012 r.              -           170.000 zł.


§ 3

 

1.    Oprocentowanie pożyczki ustalić wg stałej stopy, jak dla kredytu w rachunku bieżącym Powiatu (stawka WIBOR1M powiększona o marżę w wysokości 2 %) z dnia podpisania umowy.


2.    Ustala się, że odsetki zostaną spłacone jednorazowo w terminie spłaty pożyczki.


3.    Od zadłużenia przeterminowanego naliczane będą odsetki ustawowe.

 

§ 4

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy pożyczki z Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego

w roku budżetowym 2011

 

 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zamierza podjąć się realizacji w latach 2010-2012 trzech projektów w ramach funduszy przyznawanych przez Euroregion „Śląsk Cieszyński”. Jeden z tych projektów pn.: „Sztuka gotyku i renesansu na Śląsku Cieszyńskim” otrzymał już dofinansowanie w wysokości 80.000 zł. Dwa pozostałe – „Muzeum otwarte na świat” o wartości 120.000 zł i „Cieszyn – Czeski Cieszyn – jedno miasto” o wartości 50.000 zł. oczekują na przyznanie dofinansowania.

W związku z realizacją powyższych projektów najistotniejszym problemem jest konieczność poniesienia wydatków w pierwszej kolejności z własnych środków finansowych. Dopiero po zakończeniu projektów i ich rozliczeniu, środki stanowiące dofinansowanie, zostaną przekazane w terminie 5 miesięcy. W takiej sytuacji, w związku z tym iż Muzeum nie dysponuje nadwyżkami środków finansowych, celowe jest udzielenie pożyczki, która pozwoli na realizację projektów. Spłata nastąpi natomiast po otrzymaniu dofinansowania.


Powiadom znajomego