W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/294/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Zespołu Zakładów Opieki Zd

                                                                                                    Projekt

Uchwała nr XLVI/      /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 października 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/294/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  dla Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 

Na podstawie:

- art.12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.)

- art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala co następuje :

 

§ 1

W uchwale nr XXXI/294/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 maja 2009 r. „w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  dla Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Udziela się poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na realizację zadania „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie” do kwoty 5.178.240 zł , w tym

     4.862.196 zł         -           kwota kapitału,

        316.044 zł         -           odsetki od kapitału do chwili jego spłaty.”

 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „Zobowiązanie wynikające z udzielonego poręczenia zostanie wykonane poprzez ewentualną zapłatę łącznych należności z tytułu rat kapitałowych i odsetek określonych dla każdego roku budżetowego wg poniższego zestawienia:

 

 

Lp.

Rok budżetowy

Kwoty poręczanej raty kapitałowej

( w zł )

Kwota poręczanej maksymalnej wysokości odsetek

( w zł )

Wysokość poręczenia

w roku

(w zł)

1

2

3

4

5

1.

2011 r.

354 550

63 209

417 759

2.

2012 r.

607 800

58 600

666 400

3.

2013 r.

607 800

50 699

658 499

4.

2014 r.

607 800

42 798

650 598

5.

2015 r.

506 500

34 896

541 396

6.

2016 r.

607 800

28 312

636 112

7.

2017 r.

607 800

20 411

628 211

8.

2018 r.

607 800

12 510

620 310

9.

2019 r.

354 346

4 609

358 955

R a z e m:

4 862 196

316 044

5 178 240

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie:

 

Uchwałą z dnia 25 maja 2009 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ZZOZ w wysokości 8.372.301 zł z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie”.

W wyniku zakończonego postępowania na podstawie umowy z dnia 23.04.2010 r. WFOŚiGW udzielił ZZOZ w Cieszynie pożyczki w kwocie 4.862.196 zł, której spłata została zabezpieczona podpisaniem przez Zarząd Powiatu umowy poręczenia z WFOŚiGW określającej jego wysokość do kwoty 5.178.240 zł (obejmującej również odsetki od pożyczki w kwocie 316.044 zł).

W związku z tym, iż faktyczna wartość udzielonego poręczenia wraz z odsetkami jest niższa niż w w/w uchwale zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały dokonującej odpowiednich zmian, co ma znaczenie dla wielkości przyszłorocznego budżetu.  

Powiadom znajomego