Podmiot składający nie dołączył do petycji zgody na ujawnienie danych podmiotu, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Załączniki:

Petycja
odpowiedź na petycję