W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr XXXVII/236/17 przyjęła  Strategię Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025.

 Załączniki:

Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025
Prognoza dla Strategii Rozwoju 2017-2025
Podsumowanie do Strategii Rozwoju 2017-2025