Na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 z dnia 23.04.2013r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji, Przewodniczący Rady Powiatu kieruje do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego.

Uwagi i opinie można składać na piśmie:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem: Biuro Rady Powiatu
- pocztą elektroniczna na adres: br@powiat.cieszyn.pl
- faksem na numer: 33 4777 336
- osobiście na adres j.w.
Termin konsultacji: od 2 kwietnia do 16 kwietnia 2019r.
Projekt uchwały znajduje się w załączniku.