W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.027.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wiśle, oznaczonej jako dz. 48/13 o powierzchni 0,1306 ha, objętej KW BB1C/00001840/5 służebnością gruntową
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.27.2022
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 20 maja 2022r.
 

w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wiśle, oznaczonej jako dz. 48/13 o powierzchni 0,1306 ha, objętej KW BB1C/00001840/5 służebnością gruntową

 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.) 

 
zarządzam, co następuje:

 
§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 48/13 o powierzchni 0,1306 ha, objętej KW BB1C/00001840/5, (będącej nieruchomością obciążoną)  – służebnością gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnącej położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 49/20 o powierzchni 0,1024 ha, objętej KW (…) Sądu Rejonowego w Cieszynie, celem budowy przyłącza wodociągowego.
 
§ 2
1. Służebność gruntowa, o której mowa w § 1 polegać będzie na obciążeniu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 48/13, celem wybudowania przyłącza wodociągowego o długości 28m oraz szerokości strefy służebności 1m, co daje łączną powierzchnię służebności 28 m2.
2. Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny (mapa) nr 1.
3. Służebność gruntowa zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
 
§ 3
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1.918,80 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 358,80 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy ustanowienia służebności.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w.z. STAROSTY Janina Żagan Wicestarosta
 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane