W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.031.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
Status obowiązujące
Uwagi ZMIENIONE PRZEZ WO.120.42.2020 Z DNIA 17.08.2020 R.

                                    ZMIENIONE PRZEZ WO.120.42.2020 Z DNIA 17.08.2020 R.                                                        
                                                            Zarządzenie Nr WO.120.31.2020


                                                                      Starosty Cieszyńskiego

                                                                         z dnia 2 lipca 2020 r.

 

                       w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

 Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się, co następuje:

                                                                                       § 1
1.     Wyznacza się Pana Adama Swakonia jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

 2.     Powołuje się działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności zespół do spraw dostępności w składzie:
1)    Beata Domagała
2)    Kinga Konieczny 
3)    Sylwia Pieczonka

                                                                                        § 2
1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2,  należą w szczególności zadania związane z:
1)    wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne;
2)    przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej.
3)    monitorowaniem działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zobowiązuje się:
1)    pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań,
2)    kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do ścisłej współpracy z Koordynatorem i zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą. 

                                                                                       § 3
 Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, podlega Staroście.

                                                                                       § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

                                                                                      § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                                             Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego