Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: WO.120.054.2019

zarządzenie nr WO.120.054.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie przyjęcia Instrukcji wprowadzania danych do programu komputerowego „Dysponent”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.053.2019

zarządzenie nr WO.120.053.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.052.2019

zarządzenie nr WO.120.052.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Ustroń, na okres gospodarczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.051.2019

zarządzenie nr WO.120.051.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obręb 63 stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. 29/10, dz. 29/11 oraz dz. 31/1, zapisanych w KW BB1C/00018352/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.050.2019

zarządzenie nr WO.120.050.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wyznaczenia stałej komisji do przeprowadzania czynności związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.049.2019

zarządzenie nr WO.120.049.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.047.2019

zarządzenie nr WO.120.047.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Strumień, w obrębie ewidencyjnym Strumień Miasto, obręb Miasto stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 907/8, zapisanej w KW BB1C/00039246/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.048.2019

zarządzenie nr WO.120.048.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.046.2019

zarządzenie nr WO.120.046.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.045.2019

zarządzenie nr WO.120.045.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie odwołania przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.044.2019

zarządzenie nr WO.120.044.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego” w ramach osi priorytetowej 2, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.043.2019

zarządzenie nr WO.120.043.2019

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.042.2019

zarządzenie nr WO.120.042.2019

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.041.2019

zarządzenie nr WO.120.041.2019

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr WO.120.11.2019 Starosty Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.040.2019

zarządzenie nr WO.120.040.2019

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Sterującego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.039.2019

zarządzenie nr WO.120.039.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.038.2019

zarządzenie nr WO.120.038.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.37.2019

zarządzenie nr WO.120.37.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego prowadzonych w formie jednostek budżetowych oraz ich zastępców, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.036.2019

zarządzenie nr WO.120.036.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Najmu oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.035.2019

zarządzenie nr WO.120.035.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Wydzierżawienia oraz określenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.034.2019

zarządzenie nr WO.120.034.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Wydzierżawienia oraz określenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zarządzenie nr: WO.120.033.2019

zarządzenie nr WO.120.033.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Wydzierżawienia oraz określenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zarządzenie nr: WO.120.032.2019

zarządzenie nr WO.120.032.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Wydzierżawienia oraz określenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zarządzenie nr: WO.120.031.2019

zarządzenie nr WO.120.031.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Wydzierżawienia oraz określenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.030.2019

zarządzenie nr WO.120.030.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie Zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu stanowiącego własność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zlokalizowanego w Wiśle

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij