Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: WO.120.018.2020

zarządzenie nr WO.120.018.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.017.2020

zarządzenie nr WO.120.017.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.10.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.016.2020

zarządzenie nr WO.120.016.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha objętej KW BB1C/00038220/1, prawem przejazdu i przechodu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.015.2020

zarządzenie nr WO.120.015.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.014.2020

zarządzenie nr WO.120.014.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WO.120.5.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres kadencji od 6 lutego 2019 roku do 5 lutego 2022 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.012.2020

zarządzenie nr WO.120.012.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Cieszyńskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.013.2020

zarządzenie nr WO.120.013.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (wsparcie przez państwo gospodarza)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.011.2020

zarządzenie nr WO.120.011.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.010.2020

zarządzenie nr WO.120.010.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.17.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.009.2020

zarządzenie nr WO.120.009.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr WO.120.43.2019 Starosty Cieszyńskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.008.2020

zarządzenie nr WO.120.008.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr WO.120.11.2019 Starosty Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.007.2020

zarządzenie nr WO.120.007.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.42.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.006.2020

zarządzenie nr WO.120.006.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 123 o powierzchni 0,2330 ha objętej KW BB1C/00093526/9, prawem przejazdu i przechodu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.005.2020

zarządzenie nr WO.120.005.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Zarządzenie nr WO.120.004.2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr WO.120.004.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.53.2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.003.2020

zarządzenie nr WO.120.003.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.002.2020

zarządzenie nr WO.120.002.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.001.2020

zarządzenie nr WO.120.001.2020

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie wsi Brenna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.054.2019

zarządzenie nr WO.120.054.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie przyjęcia Instrukcji wprowadzania danych do programu komputerowego „Dysponent”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.053.2019

zarządzenie nr WO.120.053.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Uwagi ZMIENIONE POPRZEZ WO.120.4.2020 Z DNIA 27.01.2020

zarządzenie nr: WO.120.052.2019

zarządzenie nr WO.120.052.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Ustroń, na okres gospodarczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.051.2019

zarządzenie nr WO.120.051.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obręb 63 stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. 29/10, dz. 29/11 oraz dz. 31/1, zapisanych w KW BB1C/00018352/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.050.2019

zarządzenie nr WO.120.050.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wyznaczenia stałej komisji do przeprowadzania czynności związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.049.2019

zarządzenie nr WO.120.049.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: WO.120.047.2019

zarządzenie nr WO.120.047.2019

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Strumień, w obrębie ewidencyjnym Strumień Miasto, obręb Miasto stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 907/8, zapisanej w KW BB1C/00039246/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij