Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 366/ZP/VI/20

uchwała nr 366/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/142/20

uchwała nr XV/142/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie petycji Pani Renaty Sutor nr BR.152.6.2019.

uchwała nr: XV/141/20

uchwała nr XV/141/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie petycji Pani Renaty Sutor nr BR.152.5.2019.

uchwała nr: XV/140/20

uchwała nr XV/140/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie petycji Pani Renaty Sutor nr BR.152.4.2019.

uchwała nr: XV/139/20

uchwała nr XV/139/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie uznania Rady Powiatu Cieszyńskiego za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w Kończycach Wielkich.

uchwała nr: XV/138/20

uchwała nr XV/138/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu.

uchwała nr: XV/137/20

uchwała nr XV/137/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

uchwała nr: XV/136/20

uchwała nr XV/136/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości położonej w Skoczowie, oznaczonej jako dz. 22/6 obr. 3 o pow. 1,1518 ha oraz części dz. 22/5 obr. 3 o pow. 4,4914 ha.

uchwała nr: XV/135/20

uchwała nr XV/135/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zawarcia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą porozumienia określającego zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego.

uchwała nr: XV/134/20

uchwała nr XV/134/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie.

uchwała nr: 364/ZP/VI/20

uchwała nr 364/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Status Obowiązująca

uchwała nr: 363/ZP/VI/20

uchwała nr 363/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu

Status Obowiązująca

uchwała nr: 362/ZP/VI/20

uchwała nr 362/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu

Status Obowiązująca

uchwała nr: 361/ZP/VI/20

uchwała nr 361/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Gasiowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie do reprezentowania Powiatu Cieszyńskiego w sprawach dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus +

Status Obowiązująca

uchwała nr: 360/ZP/VI/20

uchwała nr 360/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie dofinansowania zadania publicznego pt. Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych VI Cieszyński "Bal Aniołów" realizowanego przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie

Status Obowiązująca

uchwała nr: 359/ZP/VI/20

uchwała nr 359/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - Pani Barbarze Wójtowicz - Kunc

Status Obowiązująca

uchwała nr: 358/ZP/VI/20

uchwała nr 358/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - Pani Agnieszce Baszczyńskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 357/ZP/VI/20

uchwała nr 357/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs

Status Obowiązująca

uchwała nr: 356/ZP/VI/20

uchwała nr 356/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Wojaczkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota - Roweckiego w Cieszynie do reprezentowania Powiatu Cieszyńskiego w sprawach dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+

Status Obowiązująca

uchwała nr: 355/ZP/VI/20

uchwała nr 355/ZP/VI/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Reginie Rakowskiej Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie do reprezentowania Powiatu Cieszyńskiego w sprawach dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus +

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij