W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. Dz. Urz. 2012 poz. 1731

Uchwała nr XX/155/12

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 marca 2012 r.


w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej                 w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie uchwalonym uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady  Powiatu  Cieszyńskiego  z dnia  31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego  pod nr 000000014118"


  1. W § 12 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2,
    który otrzymuje brzmienie:

 

„Liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu."

  1.  Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 Załączniki

zał 1 doc, 47 kB

Powiadom znajomego