W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa (BB-2)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BB)

Usługa BB-2

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

1. Opis usługi:

Wydanie uwierzytelnionej kopii zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, wydawanego przez Starostę Cieszyńskiego.

2. Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej - część II, pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można przekazywać na rachunek bankowy: 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008 lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie: 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej - art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ponadto obowiązuje opłata za wykonanie kserokopii dokumentu (format A4 wydruk czarno-biały - 0,50 zł /strona, format A4 wydruk kolorowy - 1,00 zł /strona). Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe: 37 1560 0013 2015 1834 3000 0005 lub we wpłatomatach znajdujących się w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 oraz przy ul. Granicznej 79.

3. Miejsce i sposób składania dokumentów: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 225 lub kancelaria starostwa, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Osoba udzielająca informacji: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 225, tel. 33/4777225, fax 4777331.

5. Czas realizacji usługi: niezwłocznie.

6. Sposób odbioru: osobiście w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 225.

7. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

8. Tryb odwoławczy: nie dotyczy. 

9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia wglądu do akt 
w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zza granicy zwłok i szczątków ludzkich na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nie załatwienie sprawy przez Starostę Cieszyńskiego;
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego