Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.

zamówienie na Wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.7.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej

zamówienie na Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.8.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap III.

zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap III.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.4.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego - parter)

zamówienie na: Dostawę monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.

zamówienie na Dostawę monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.6.2020

zamawiający Starostwa Powiatowego w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa „–Etap 1:-przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego,-wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.

zamówienie na Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa „–Etap 1:-przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego,-wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy PT.370.03.2020

zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnejw Cieszynie ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn –biuronr 2 (sekretariat),

zamówienie na: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie

zamówienie na Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.5.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi (w tym nad pracami projektowymi), w ramach zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją wentylacji”.

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi (w tym nad pracami projektowymi), w ramach zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją wentylacji”.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WI.7011.1.8.2020

zamawiający Starostwa Powiatowego w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją wentylacji

zamówienie na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją wentylacji

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.4.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap II

zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap II

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.3.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla 8 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zamówienie na Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla 8 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.3.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap I

zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap I

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.2.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Dostawa wraz z montażem mebli i mebli metalowych dla 7 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zamówienie na Dostawa wraz z montażem mebli i mebli metalowych dla 7 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.2.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – filia w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65.

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – filia w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WI.7011.11.1.2020

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń parteru internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń parteru internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WI.7011.10.2.2020

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – filia w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65”,

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – filia w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65”,

Status zamówienia aktualne

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na zadania.

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na zadania.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.1.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (sekretariat)

zamówienie na: Dodatkowe doposażenie dla I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w zakresie projektu pn. „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"

zamówienie na Dodatkowe doposażenie dla I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w zakresie projektu pn. „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.042.1.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej oraz zaimplementowanie plików w bazie systemu PZGiK.

zamówienie na Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej oraz zaimplementowanie plików w bazie systemu PZGiK.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.1.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie

zamówienie na Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.29.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na 3 części w ramach zadania pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie - I etap"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na 3 części w ramach zadania pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie - I etap"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – I etap

zamówienie na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Wymiennikowni Szpitala Śląskiego na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie – I etap

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.28.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu w wys. 8.892.112 zł dla Powiatu Cieszyńskiego.

zamówienie na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu w wys. 8.892.112 zł dla Powiatu Cieszyńskiego.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Dziecka w Cieszynie.

zamówienie na Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Dziecka w Cieszynie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.19/2019

zamawiający Dom Dziecka w Cieszynie ul. Kraszewskiego 2 43-400 Cieszyn

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Dziecka w Cieszynie ul. Kraszewskiego 2 43-400 Cieszyn Elektronicznie : e-mail : domdziecka@domdziecka.kx.pl

zamówienie na: Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z dostawą na place magazynowe

zamówienie na Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z dostawą na place magazynowe

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.7.2019

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro).

zamówienie na: Dostawa wraz z montażem sprzętu montersko – budowlanego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie.

zamówienie na Dostawa wraz z montażem sprzętu montersko – budowlanego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.26.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij