Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie

S Starosta
W Wicestarosta

CZ

Członek Zarządu

FS Skarbnik
ST
Sekretarz
IGP Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
EKS Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
RP Wydział Rozwoju i Promocji
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
FZ Wydział Funduszy Zewnętrznych
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
RP Wydział Rozwoju i Promocji
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
FZ Wydział Funduszy Zewnętrznych
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
EKS Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
RP Wydział Rozwoju i Promocji
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
FZ Wydział Funduszy Zewnętrznych
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
RP Wydział Rozwoju i Promocji

 

Biura i Zespoły

BRM Biuro Rady Miejskiej

BOI

Biuro Obsługi Interesanta

IN Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

Samodzielne stanowiska

IN Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
AW Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

ZP

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

P Stanowisko Radcy Prawnego Urzędu