Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego

 

V kadencji 2014-2018

 

 

Komisja Rewizyjna

 

1.      Bodak Jarosław

2.      Haczek Czesława

3.      Juroszek Janusz – Przewodniczący

4.      Konieczny Grzegorz – Wiceprzewodniczący

5.      Macura Beata

6.      Sikora Florian

7.      Wasilewska Danuta

8.      Żagan Janina

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

1.      Bodak Jarosław

2.      Górniak Aleksandra

3.      Kuboszek Ludwik

4.      Mikołajczyk Jan – Wiceprzewodniczący

5.      Neścior Krzysztof

6.      Nogowczyk Jerzy

7.      Soboszek Ludwik

8.      Wasilewska Danuta – Przewodnicząca

 

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

1.      Brachaczek Wojciech – Przewodniczący

2.      Haczek Czesława

3.      Łabaj Danuta

4.      Soboszek Ludwik

5.      Suchanek Anna – Wiceprzewodnicząca

6.      Żagan Janina

 

 

Komisja Edukacji

 

1.      Haczek Czesława

2.      Konieczny Grzegorz

3.      Łabaj Danuta

4.      Łukasiak Andrzej - Przewodniczący

5.      Michałek Łucja – Wiceprzewodnicząca

 

 

Komisja Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa

 

1.      Folwarczny Karol

2.      Górniak Aleksandra

3.      Juroszek Janusz

4.      Macura Beata – Wiceprzewodnicząca

5.      Malik Jerzy

6.      Mikołajczyk Jan

7.      Sikora Florian - Przewodniczący

8.      Soboszek Ludwik

 

 

 

Komisja Środowiska i Rolnictwa

 

1.      Brachaczek Wojciech

2.      Kędzierski Adam

3.      Konieczny Grzegorz

4.      Kubicius Stanisław

5.      Kuboszek Ludwik

6.      Macura Beata - Przewodnicząca

7.      Rabin Danuta

8.      Sikora Florian – Wiceprzewodniczący

 

 

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

 

1.      Kędzierski Adam

2.      Łabaj Danuta

3.      Łukasiak Andrzej – Wiceprzewodniczący

4.      Michałek Łucja - Przewodnicząca

5.      Neścior Krzysztof

6.      Suchanek Anna

7.      Wasilewska Danuta

8.      Janina Żagan