Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego
VI kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna
1. Ficek Bogdan – Przewodniczący
2. Rucki Piotr – Wiceprzewodniczący
3.  Hudziec Janusz
4.  Konieczny Grzegorz
5.  Michnik Renata

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Krehut Grażyna – Przewodnicząca
2. Ficek Bogdan - Wiceprzewodniczący
3. Chrapek Czesław
4. Mendrek Tadeusz
5. Suchanek Anna

Komisja Budżetu i Finansów
1. Nogowczyk Jerzy – Przewodniczący 
2. Szarzec Ireneusz – Wiceprzewodniczący
3. Juroszek Janusz
4. Król Janusz
5. Michnik Renata
6. Poloczek Jan
7. Sikora Jerzy
8. Wałach-Kaczmarzyk Monika


Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Suchanek Anna - Przewodnicząca
2. Łabaj Danuta – Wiceprzewodnicząca
3. Mendrek Stanisław
4. Nogowczyk Jerzy
5. Rucki Piotr
6. Chrapek Czesław

Komisja Edukacji
1. Łabaj Danuta – Przewodnicząca
2. Staniek Mirosław- Wiceprzewodniczący
3. Grzebielec Wojciech
4. Hudziec Janusz
5. Kawulok Kazimierz
6. Kajzar Maria


Komisja Dróg Publicznych Transportu i Bezpieczeństwa
1. Rucki Piotr - Przewodniczący
2. Hudziec Janusz -Wiceprzewodniczący
3. Dziedzic Janusz
4. Szarzec Ireneusz
5. Juroszek Janusz
6. Mendrek Tadeusz
7. Sikora Florian 
8. Sikora Jerzy

Komisja Środowiska i Rolnictwa
1. Sikora Florian - Przewodniczący
2. Michnik Renata - Wiceprzewodnicząca
3. Kędzierski Adam
4. Konieczny Grzegorz
5. Krehut Grażyna
6. Mendrek Stanisław
7. Suchanek Anna

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
1. Staniek Mirosław - Przewodniczący
2. Łabaj  Danuta - Wiceprzewodnicząca
3. Grzebielec Wojciech
4.  Kawulok Kazimierz
5. Kędzierski Adam
6. Mendrek Tadeusz
7. Wałach Kaczmarzyk Monika
8. Kajzar Maria