Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 31.03.2010 zatwierdził dofinansowania zadań własnych powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanym, wyłonionym w ramach konkursów ofert, realizowanych w II - IV kwartałach br. w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia, rozwoju i integracji europejskiej oraz ochrony środowiska.

W załącznikach znajduje się wykaz przyznanych dotacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i rozliczenia projektu.

 

 Załączniki:

Kultura
Sport
Turystyka
Edukacja
Promocja zdrowia
Promocja zatrudnienia
Rozwój przedsiębiorczości i integracji europ.
Ochrona środowiska
Kosztorys zaktualizowany
Harmonogram realizacji zadania
Oświadczenie zbiorcze
Sprawozdanie z realizacji zadania