Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 876/ZP/IV/14 z dnia 14 maja 2014r. rozstrzygniety został otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej polegający na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2014.

 

W załączeniu ogłoszenie wyników.