Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Rachunek podstawowy:

Opłaty rejestracyjne i prawa jazdy:

41 1030 1087 0000 0000 8309 6039

63 1030 1087 0000 0000 8309 6128

Rachunek Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
Opłaty geodezyjne (za mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp.)
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
Depozyty ( m.in. opłaty skarbowe):

72 1030 1087 0000 0000 8309 6063

Opłaty skarbowe można przekazywać na w/w rachunek bankowy lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Cieszynie
ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie:

91 1050 1083 1000 0022 7607 6284