Numery kont bankowych — Getin Noble BaNk S.A.
Rachunek podstawowy:

Opłaty rejestracyjne i prawa jazdy:
37 1560 0013 2015 1834 3000 0005 

42 1560 0013 2015 1834 3000 0012
Opłaty geodezyjne: Opłaty geodezyjne (za mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp.)
80 1560 0013 2015 1834 3000 0007
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne
26 1560 0013 2015 1834 3000 0009
Depozyty ( m.in. opłaty skarbowe): 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008 

Opłaty skarbowe można przekazywać na w/w rachunek bankowy lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Cieszynie
ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie:

91 1050 1083 1000 0022 7607 6284