Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 314
    Przelewy / Inwestycje: Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 315
    Budżet:  tel. Patrycja Machalica (33) 4777315
    VAT, F-ry Przejscie Graniczne / Dochody skarbu Państwa: Karina Kominek/Gabriela Czakon tel. (33) 47 77 312
    Sprawozdawczość zbiorcza: Jolanta Bujok tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. (33) 47 77 318
    Fundusz Geodezyjny, FOŚ: Lucyna Wydrzyńska tel. (33) 47 77 318
    Płace: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 77 345
    Kasa ul. Szeroka : Aleksandra Stuchlik (33) 47 77 433
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek  tel. (33) 47 77 302, Krystian Kubaczka tel. (33) 47 77 303
    PRS: (33) 47 77 305
   

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 224
    Z-ca: Grażyna Binek-Konderla tel. (33) 47 77 225
    Inspektor ds. Zdrowia: Sylwia Cholewa tel. (33) 47 77 225
    Administrator bezpieczeństwa informacji: Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Biuro Promocji Zdrowia

    Kierownik: Barbara Kłosowska tel. (33) 47 77 216
    Inspektor: Katarzyna Czarniecka (33) 47 77 216
   

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika: Łukasz Konarzewski tel. (33) 47 77 212
    Sport / Organizacje Pozarządowe / Turystyka i Promocja:
    Aneta Brożkowska, Barbara Jurkiewicz, Wojciech Hławiczka tel. (33) 47 77 222
   

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 47 77 210
    Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel.(33) 47 77 208
    Biuro Rzeczy Znalezionych, SEKAP, Tablica Ogłoszeń, F-ry: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 209
    Nieodpłatna Pomoc Prawna, Umowy, Sala Sesyjna: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 209
    Kancelaria: Iwona Witoszek tel. (33) 47 77 348
 

Biuro Obsługi Informatycznej

    Kierownik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Informatycy: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205, Wojciech Żebrok tel. (33) 47 77 321, Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 321

 

 

Wydział Inwestycji

    Naczelnik: Zygmunt Zahraj tel. (33) 47 77 215
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka, Anna Tokarek  tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Marcin Waltar (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334

    Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 47 77 221
    Z-ca: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 220
    Prawo Oświatowe: Joanna Mikicka tel. (33) 47 77 220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Daria Czarnecka, Wioletta Lanc tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 47 77 217
    Koordynator Projektu: Ewelina Czepczor-Figielska 537 467 101
    Asystent Koordynatora projektu: Marianna Sochacka 537 467 100
    Specjalista ds. finansowych: Gabriela Piotrkowska 537 467 102
   

Wydział Komunikacji fax: (33) 47 77 335

    Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 47 77 346
    Z-ca: Grzegorz Danak tel. (33) 47 77 109
    Kier. Referatu Rejestracji Pojazdów: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 346
    Referat Rejestracji Pojazdów II piętro stanowisko 9,10:  Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 47 77 110
    Referat Rejestacji pojazdów Informacja: Wioletta Witek, Agata Świercz, Anna Boruta tel. (33) 47 77 335 i 347
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 1,2,3: Mieczysława Kruk, Adrianna Stojak, Monika Skubis-Pilch tel. (33) 47 77 344
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 4,5,6: Helena Konstankiewicz, Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski tel. (33) 47 77 342
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 7,8: Danuta Kłoda, Janina Kowalczyk tel. (33) 47 77 343
    Referat Prawa Jazdy: Katarzyna Klimosz, Wiesław Wapienik tel. (33) 47 77 108
    Referat Prawa Jazdy: Aneta Koczy, Małgorzata Matysiak tel. (33) 47 77 109
    Referat Prawa Jazdy szkolenie kierowców, zarządzanie ruchem drogowym: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136
    Referat Transportu Licencje Transport: Barbara Ficek, Piotr Raszka tel. (33) 47 77 326
    Referat Transportu parkingi strzeżone: Łukasz Heller tel. (33) 47 77 326
   

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 47 77 405
    Z-ca: Piotr Jaworski tel. (33) 47 77 402
    Referat Geodezji i Katastru
    p.o. Kierownika: Agata Szarzec tel./fax (33) 47 77 404
    Administrator dziedzinowy, SIP: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
    Ewidencja gruntów: Olga Klimosz, Sylwia Francuz tel. (33) 47 77 407, Krzysztof Śliż tel. (33) 47 77 401
    Obsługa stron: tel. (33) 47 77 408
    Ewidencja gruntów: Maria Piwoń, Joanna Heller tel. (33) 47 77 409
    Ewidencja gruntów:  Aleksandra Dolatowska tel. (33) 47 77 412
    Ewidencja gruntów: Renata Lasoń, Bartłomiej Pałysiński tel. (33) 47 77 411
    Główny Specjalista EGiB: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    Kierownik: Elżbieta Jędrol-Czulak (33) 47 77 406
    Narady Koordynacyjne: Gabriela Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
    Inspektor odbioru: Marek Gołębiowski, Eugeniusz Kajstura tel. (33) 47 77 419
    Obsługa geodetów: Małgorzata Czyż tel. (33) 47 77 414
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Małysz tel. (33) 47 77 420
    Udostępnianie danych z zasobu: Anna Mazur, Dominika Sikora tel. (33) 47 77 413
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: Mariola Strządała, Magdalena Obracaj, Sylwia Kubera, Natalia Petryk  tel. (33) 47 77 417
    Archiwizacja zasobu: Dominika Zalewska tel. (33) 47 77 417
    Mapa numeryczna: Alicja Pilch, Roksana Szymoszek tel. (33) 47 77 418
    Mapa numeryczna: Anna Cieślar, Monika Kawik, Halina Skawska, Agnieszka Michalik tel. (33) 47 77 416
   
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius te. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Bożena Krupa, Iwona Kempe tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości SP / Powiatu: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Monika Kwiczala, Karolina Bartek, Elżbieta Pilch tel. (33) 47 77 425
    Nieruchomości SP / Powiatu:  Gabriela Króliczek, Magdalena Sztwiertnia, Dorota Klimosz tel. (33) 47 77 424
   

Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 47 77 436

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Sekretariat: Alicja Lach, Justyna Pastucha tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 400
    Budownictwo: Danuta Piekar, Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 454
    Budownictwo: Małgorzata Kosior / Jadwiga Trombik tel. (33) 47 77 457/458
    Budownictwo: Karina Sikora / Magdalena Gruszczyk,  tel. (33) 47 77 459/453
    Budownictwo: Tomasz Bartocha / Michał Bujok  tel. (33) 47 77 438/456
    Budownictwo: Iwona Brachaczek / Ewa Szewczyk tel. (33) 47 77 439/437
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    p.o. Naczelnika: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika, Gospodarka wodna: Beata Bieniek tel. (33) 47 77 431
    Stanowisko ds. geologii: Kamil Śmigiel tel. (33) 47 77 428
    Wyłączenia gruntów rolnych, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik  tel. (33) 47 77 427
    Leśnictwo, Ochrona Przyrody: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Powietrze, Odpady / Hałas, zaświadczenia w/s lasów, finanse: Joanna Tarka / Anna Budzińska tel. (33) 47 77 432
   

Biuro Rady Powiatu fax : (33) 47 77 336

    Kierownik: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Aneta Cholewa tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Dorota Dobrucka-Wojtas  tel. (33) 47 77 300
   

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Obsługa Zarządu: Anna Podżorska tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Brygida Malcherek , Klaudia Lipska tel. (33) 47 77 100/101
    Obsługa biura: tel. (33) 47 77 122
    Rzecznik Prasowy: Katarzyna Raszka –Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123
   

Audytor Wewnętrzny

    Irena Pawelec tel. (33) 47 77 325
  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Rzecznik Prasowy

    Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123