Wydział Finansowy
Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 4777316
Naczelnik: Jacek Wiśniewski tel. (33) 4777314
Przelewy / Inwestycje: Bogumiła Walica tel. (33) 4777315
Budżet: Patrycja Machalica tel. (33) 4777315
VAT, F-ry Przejscie Graniczne / Dochody skarbu Państwa: Karina Kominek/Magdalena Szczepanek tel. (33) 4777312
Sprawozdawczość zbiorcza: Jolanta Bujok tel. (33) 4777312
PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 4777319
FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. (33) 4777318
Fundusz Geodezyjny, FOŚ: Lucyna Wydrzyńska tel. (33) 4777318
Płace: Iwona Faruzel, Magdalena Kisiała tel. (33) 4777320
Kasa: Renata Żwak tel. (33) 4777345
Kasa ul. Szeroka : Aleksandra Stuchlik (33) 4777433
e-mail: wf@powiat.cieszyn.pl
Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 4777301
Z-ca: Maria Kowalska tel. (33) 4777303
Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 4777303
Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek,  tel. (33) 4777302
PRS: (33) 4777305
e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33)4777-331
Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 4777224
Z-ca: Grażyna Binek-Konderla tel. (33) 4777225
Inspektor ds. Zdrowia: Magdalena Mackiewicz tel. (33) 4777225
Administrator bezpieczeństwa informacji: Mariusz Piotrowiak tel. (33) 4777226
e-mail: j.rybinska@powiat.cieszyn.pl
Biuro Promocji Zdrowia
Główny Specjalista - Barbara Kłosowskatel. (33) 4777216
                            Beata Rosińska (33) 4777216
e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji
Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 4777223
Z-ca Naczelnika: Łukasz Konarzewski tel. (33) 4777212
Sport / Organizacje Pozarządowe / Turystyka i Promocja: Aneta Brożkowska, Barbara Jurkiewicz, Wojciech Hławiczka tel. (33) 4777222
e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl
Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 4777211
Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 4777210
Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel.(33) 4777208
Informatycy: Tomasz Stypa (33) 4777206Przemysław Krużołek tel. (33) 4777205
SEKAP, Umowy, Tablica Ogłoszeń,F-ry, Sala Sesyjna: Iga Godecka, Anna Ochman tel. (33) 4777209
Kancelaria: Kinga Konieczny, Justyna Przybyła tel. (33) 4777348
Główny Specjalista ds. Cyfryzacji: Wojciech Żebrok (33) 4777321
e-mail: wo@powiat.cieszyn.pl
Wydział Inwestycji
Naczelnik: Zygmunt Zahraj tel. (33) 4777215
Z-ca: Jolanta Pala tel. (33) 4777214
Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka  tel. (33) 4777214
e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl
Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 4777-133
Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 4777213
Przetargi: Marcin Rycko (33) 4777213
e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
Wydział Edukacji fax: (33) 4777-334
Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 4777221
Z-ca: Michał Rajwa tel. (33) 4777220
Prawo Oświatowe: Łukasz Stępień tel. (33) 4777220
Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Ewa Gibała, Wioletta Lanc tel. (33) 4777219
Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 4777217
Koordynator Projektu: Ewelina Czepczor-Figielska 537467101
Asystent Koordynatora projektu: Marianna Sochacka 537467100
Specjalista ds. finansowych: Gabriela Piotrkowska 537467102
e-mail: we@powiat.cieszyn.pl
Wydział Komunikacji fax: (33) 4777-335
Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 4777346
Z-ca: Grzegorz Danak tel. (33) 4777109
Kier. Referatu Rejestracji Pojazdów: Adam Swakoń tel. (33) 4777110
Referat Rejestracji Pojazdów:  Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 4777110
Michał Stonawski, Wioletta Witek, Sylwia Ustaszewska, wew. 335 i 347 (zapisy)
Helena Konstankiewicz, Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski wew. 342
Danuta Kłoda, Janina Kowalczyk wewn. 344
Mieczysława Kruk, Monika Skubis-Pilch, Adriana Stojak wew. 33
Referat Prawa Jazdy: Katarzyna Szatanik, Wiesław Wapienik tel. (33) 4777108
Aneta Koczy, Małgorzata Matysiak tel. (33) 4777109
Jerzy Górny tel. (33) 4777136
Referet Transportu: Barbara Ficek, Piotr Raszka tel. (33) 4777326
Transport, Licencje: Małgorzata Wawrzacz, Wiktoria Drozd tel. (33) 4777326
e-mail: wk@powiat.cieszyn.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 4777404
Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 4777405
Z-ca: Piotr Jaworski tel. (33) 4777402
Referat Geodezji i Katastru
Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 4777410
Klasyfikacja gruntów: Agata Szarzec tel/fax (33) 4777404
SIP: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 4777450
Ewidencja gruntów: Maria Piwoń, Joanna Heller tel. (33) 4777409
Ewidencja gruntów:  Aleksandra Żmija, Agnieszka Sikora, Olga Klimosz tel. (33) 4777412
Ewidencja gruntów: Sylwia Francuz, Renata Lasoń tel. (33) 4777411
Mapa numeryczna: Alicja Pilch, Agnieszka Michalik tel. (33) 4777407
Obsługa stron: tel. (33) 4777408
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
p.o. Kierownika: Elżbieta Jędrol-Czulak (33) 4777406
Udostępnianie danych z zasobu: Anna Mazur, Dominika Sikora tel. (33) 4777413
ZUDP/mapa numeryczna: Gabriela Pilarczyk / Anna Cieślar, Andrzej Boruta tel. (33) 4777415/407
Zgłoszenia prac geodezyjnych: Mariola Strządała, Magdalena Obracaj tel. (33) 4777416
Zgłoszenia prac geodezyjnych: Iwona Fic-Krawczyk, tel. (33) 4777417
Inspektor odbioru robót: Marek Gołębiowski tel. (33) 4777419
Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Cedro tel. (33) 4777420
Obsługa Geodetów:  Monika Kawik, Sylwia Kubera tel/fax (33) 4777414
e-mail: wg@powiat.cieszyn.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami fax: (33) 4777-452
Naczelnik: Irena Wolczyńska-Jelak tel. (33) 4777421
Z-ca Naczelnika: Natalia Cieślar tel. (33) 4777423
Obrót nieruchomościami Powiatu i SP: (33) 4777423
Obrót nieruchomościami Powiatu: Alicja Saltarius tel. (33) 4777422
Gosp. nieruchomościami SP: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Monika Kwiczala / Elżbieta Pilch tel. (33) 4777425
Gosp. nieruchomościami SP: Gabriela Króliczek, Magdalena Sztwiertnia, Dorota Klimosz / Krystian Kubaczka tel. (33) 4777424/452
e-mail: wn@powiat.cieszyn.pl
Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 4777-436
Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 4777434
Z-ca: Ewa Grzybowska tel. (33) 4777435
Sektetariat: Alicja Lach, Magdalena Gruszczyk tel. (33) 4777436
Budownictwo: Danuta Piekar, Małgorzata Kosior, Iwona Brachaczek tel. (33) 4777437
Budownictwo: Tomasz Bartocha, Andrzej Górniak  tel. (33) 4777438
Budownictwo: Ewa Szewczyk, Grażyna Rypulak tel. (33) 4777439
Budownictwo: Karina Sikora, Monika Stec,   tel. (33) 4777453
Budownictwo: Michał Bujok, Jadwiga Trombik  tel. (33) 4777435
e-mail: wb@powiat.cieszyn.pl
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Grażyna Skałuba-Ossolińska tel. (33) 4777426
Z-ca Naczelnika, Godpodarka wodna: Beata Bieniek tel. (33) 4777431
Stanowisko ds. geologii: Anna Plas tel. (33) 4777428
Rolnictwo, Łodzie, Karty wędkarskkie: Dorota Werner / Bogusław Radko tel. (33) 4777427
Leśnictwo, Ochrona Przyrody:Magdalena Małysz tel. (33) 4777430
Powietrze, Hałas, Odpady / Sprawy środowiskowe i finanse: Joanna Tarka / Anna Budzińska tel. (33) 4777432
e-mail: ws@powiat.cieszyn.pl
Biuro Rady Powiatu fax : (33) 4777-336
Kierownik: Ewa Jesionek tel. (33) 4777204
Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Aneta Cholewa tel. (33) 4777203
e-mail: br@powiat.cieszyn.pl
Wydział Zarządania Nieruchomościami
Naczelnik: Bolesław Zemła tel. (33) 4777423
Z-ca Naczelnika :Edward Waniewski tel. 732967009
Biuro: Bożena Krupa, Wanda Suszka-Wolczyńska tel. (33) 4777422
Biuro Skarg i Kontroli
Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 4777300
Rozpatrywanie skarg i kontrola: Beata Malec  tel. (33) 4777300
e-mail: sk@powiat.cieszyn.pl
Biuro Zarządu Powiatu
Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 4777104
Obsługa Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 4777104
Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Brygida Malcherek , Natalia Bobek tel. (33) 4777100/101
Główny specjalista ds.. Prawnych: Anna Sidzina-Landowska tel. (33) 4777122
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
Irena Pawelec tel. (33) 4777325
e-mail: au@powiat.cieszyn.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Klaudia Bohucka tel. (33) 4777311
Agnes Franek tel. (33) 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl
Rzecznik Prasowy
Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 4777123
e-mail: k.raszka@powiat.cieszyn.pl