Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 314
    Przelewy / Inwestycje: Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 315
    Budżet: Gabriela Czakon tel. (33) 4777315
    VAT, F-ry Przejscie Graniczne / Dochody skarbu Państwa: Karina Kominek/Magdalena Szczepanek tel. (33) 47 77 312
    Sprawozdawczość zbiorcza: Jolanta Bujok tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. (33) 47 77 318
    Fundusz Geodezyjny, FOŚ: Lucyna Wydrzyńska tel. (33) 47 77 318
    Płace: Iwona Faruzel, Magdalena Kisiała tel. (33) 47 77 320
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 77 345
    Kasa ul. Szeroka : Adriana Strządała (33) 47 77 433
    e-mail: wf@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek,  tel. (33) 47 77 302
    PRS: (33) 47 77 305
    e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 224
    Z-ca: Grażyna Binek-Konderla tel. (33) 47 77 225
    Inspektor ds. Zdrowia: Sylwia Ostapiuk tel. (33) 47 77 225
    Administrator bezpieczeństwa informacji: Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
    e-mail: j.rybinska@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Promocji Zdrowia

    Kierownik: Barbara Kłosowska tel. (33) 47 77 216
    Inspektor: Beata Rosińska (33) 47 77 216
    e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika: Łukasz Konarzewski tel. (33) 47 77 212
    Sport / Organizacje Pozarządowe / Turystyka i Promocja:
    Aneta Brożkowska, Barbara Jurkiewicz, Wojciech Hławiczka tel. (33) 47 77 222
    e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 47 77 210
    Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel.(33) 47 77 208
    Informatycy: Tomasz Stypa (33) 47 77 206 Przemysław Krużołek tel. (33) 47 77 205
    SEKAP, Umowy, Tablica Ogłoszeń,F-ry, Sala Sesyjna: Iga Godecka, Anna Ochman tel. (33)   47 77 209
    Kancelaria: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 348
    Główny Specjalista ds. Cyfryzacji: Wojciech Żebrok (33) 47 77 321
    e-mail: wo@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Inwestycji

    Naczelnik: Zygmunt Zahraj tel. (33) 47 77 215
    Z-ca: Jolanta Pala tel. (33) 47 77 214
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka  tel. (33) 47 77 214
    e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi: Marcin Rycko (33) 47 77 213
    e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334

    Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 47 77 221
    Z-ca: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 220
    Prawo Oświatowe: Łukasz Stępień tel. (33) 47 77 220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Daria Czarnecka, Wioletta Lanc tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 47 77 217
    Koordynator Projektu: Ewelina Czepczor-Figielska 537 467 101
    Asystent Koordynatora projektu: Marianna Sochacka 537 467 100
    Specjalista ds. finansowych: Gabriela Piotrkowska 537 467 102
    e-mail: we@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Komunikacji fax: (33) 47 77 335

    Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 47 77 346
    Z-ca: Grzegorz Danak tel. (33) 47 77 109
    Kier. Referatu Rejestracji Pojazdów: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 346
    Referat Rejestracji Pojazdów II piętro stanowisko 9,10:  Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 47 77 110
    Referat Rejestacji pojazdów Informacja: Wioletta Witek, Sylwia Zgłobicka, Anna Boruta tel. (33) 47 77 335 i 347
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 1,2,3: Mieczysława Kruk, Adrianna Stojak, Monika Skubis-Pilch tel. (33) 47 77 344
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 4,5,6: Helena Konstankiewicz, Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski tel. (33) 47 77 342
    Referat Rejestracji Pojazdów stanowisko 7,8: Danuta Kłoda, Janina Kowalczyk tel. (33) 47 77 343
    Referat Prawa Jazdy: Katarzyna Klimosz, Wiesław Wapienik tel. (33) 47 77 108
    Referat Prawa Jazdy: Aneta Koczy, Małgorzata Matysiak tel. (33) 47 77 109
    Referat Prawa Jazdy szkolenie kierowców, zarządzanie ruchem drogowym: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136
    Referat Transportu Licencje Transport: Barbara Ficek, Piotr Raszka tel. (33) 47 77 326
    Referat Transportu parkingi strzeżone: Wiktoria Drozd tel. (33) 47 77 326
    e-mail: wk@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 47 77 405
    Z-ca: Piotr Jaworski tel. (33) 47 77 402
    Referat Geodezji i Katastru
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyfikacja gruntów: Agata Szarzec tel/fax (33) 47 77 404
    SIP: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
    Ewidencja gruntów: Maria Piwoń, Joanna Heller tel. (33) 47 77 409
    Ewidencja gruntów:  Aleksandra Żmija, Olga Klimosz, Maria Kisiała tel. (33) 47 77 412
    Ewidencja gruntów: Sylwia Francuz, Renata Lasoń, Izabela Stachurska tel. (33) 47 77 411
    Mapa numeryczna: Alicja Pilch, Agnieszka Michalik tel. (33) 47 77 407
    Obsługa stron: tel. (33) 47 77 408
    Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    Kierownik: Elżbieta Jędrol-Czulak (33) 47 77 406
    Udostępnianie danych z zasobu: Anna Mazur, Dominika Sikora tel. (33) 47 77 413
    ZUDP/mapa numeryczna: Gabriela Pilarczyk / Anna Cieślar, Monika Kawik, Halina Skawska tel. (33) 47 77 415/416
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: Mariola Strządała, Magdalena Obracaj tel. (33) 47 77 417
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: Sylwia Kubera, Natalia Petryk  tel. (33) 47 77 417
    Inspektor odbioru robót: Marek Gołębiowski / Eugeniusz Kajstura tel. (33) 47 77 419/418
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Cedro tel. (33) 47 77 420
    Obsługa Geodetów / Archiwizacja zasobu: Małgorzata Czyż  tel/fax (33) 47 77 414
    e-mail: wg@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452

    Naczelnik: Irena Wolczyńska-Jelak tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 423
    Główny Specjalista ds. Wydziału Nieruchomości: Bolesław Zemła (33) 47 77 423
    Obrót nieruchomościami Powiatu i SP: (33) 47 77 423
    Obrót nieruchomościami Powiatu: Alicja Saltarius, Bożena Krupa tel. (33) 47 77 422
    Gosp. nieruchomościami SP: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Monika Kwiczala, Karolina Bartek, Elżbieta Pilch tel. (33) 47 77 425
    Gosp. nieruchomościami SP:  Gabriela Króliczek, Magdalena Sztwiertnia, Dorota Klimosz tel. (33) 47 77 424
    e-mail: wn@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 47 77 436

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Sektetariat: Alicja Lach, Justyna Przybyła tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Danuta Piekar, Małgorzata Kosior, Iwona Brachaczek tel. (33) 47 77 437
    Budownictwo: Tomasz Bartocha / Andrzej Górniak  tel. (33) 47 77 438/400
    Budownictwo: Ewa Szewczyk, Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 439
    Budownictwo: Karina Sikora, Magdalena Gruszczyk,  tel. (33) 47 77 453
    Budownictwo: Michał Bujok, Jadwiga Trombik  tel. (33) 47 77 435
    e-mail: wb@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    Naczelnik: Grażyna Skałuba-Ossolińska tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika, Godpodarka wodna: Beata Bieniek tel. (33) 47 77 431
    Stanowisko ds. geologii: Kamil Śmigiel tel. (33) 47 77 428
    Rolnictwo, Łodzie, Karty wędkarskkie: Dorota Werner / Kamil Pilch tel. (33) 47 77 427
    Leśnictwo, Ochrona Przyrody:Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Powietrze, Hałas, Odpady / Sprawy środowiskowe i finanse: Joanna Tarka / Anna Budzińska tel. (33) 47 77 432
    e-mail: ws@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Rady Powiatu fax : (33) 47 77 336

    Kierownik: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Aneta Cholewa tel. (33) 47 77 203
    e-mail: br@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Beata Malec  tel. (33) 47 77 300
    e-mail: sk@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Obsługa Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Brygida Malcherek , Anna Podżorska tel. (33) 47 77 100/101
    Główny specjalista ds.. Prawnych: Anna Sidzina-Landowska tel. (33) 47 77 122
    Główny specjalista ds. mediów – Katarzyna Raszka –Sodzawiczy tel. (33) 47 77 123
    e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

 

Audytor Wewnętrzny

    Irena Pawelec tel. (33) 47 77 325
    e-mail: au@powiat.cieszyn.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
    e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

 

Rzecznik Prasowy

    Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123
    e-mail: k.raszka@powiat.cieszyn.pl