Kierownictwo Urzędu:

Starosta Cieszyński: Janina Żagan, 

Wicestarosta: Mieczysław Szczurek,

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316, email: wf@powiat.cieszyn.pl

Sekretarz: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 105, email: st@powiat.cieszyn.pl

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29:

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia - rz@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Katarzyna Stefka, tel. (33) 47 77 103,
Z-ca Naczelnika, Organizacja pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, Oświadczenia majątkowe radnych, Zdrowie i Apteki:
Aneta Cholewa, tel. (33) 47 77 204
Organizacja pracy Rady Powiatu i Komisji Rady, Oświadczenia majątkowe radnych:
Brygida Malcharek,    tel. (33) 47 77 203,
Organizacja pracy Zarządu Powiatu, uchwały Zarządu Powiatu:
Anna Olszar, tel. (33) 47 77 104, 
Sekretariat Starosty i Wicestarosty:
Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk, tel. (33) 47 77 100 / 101, sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Karina Kominek, tel. (33) 47 77 314

Zastępca Naczelnika: Patrycja Machalica, tel. (33) 47 77 315

Budżet: Iwona Krywulko-Grad, tel. (33) 47 77 315
Inwestycje, przelewy / depozyty, inkaso, opłaty skarbowe: Sława Czechura-Chalimoniuk /                   Karolina Podstada  tel. (33) 47 77 355 / 315
Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Buryan/ Bogumiła Walica,                           tel. (33) 47 77 312
Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica, tel. (33) 47 77 312
MKZP: Anna Rygiel, tel. (33) 47 77 319
FK: Aneta Warzecha, tel. (33) 47 77 318, (33) 47 77 317
Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek, tel. (33) 47 77 321

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Jacek Michałek, tel. (33) 47 77 301
Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska, tel. (33) 47 77 303
Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek, tel. (33) 47 77 302

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - fax: (33) 47 77 331, bzk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Zenon Woźniak, tel. (33) 47 77 224
Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego / Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe: Sylwia Cholewa, Marcelina Madzia / Ewelina Czyż, tel. (33) 47 77 225 / 246

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnychpoin@powiat.cieszyn.pl

Ewelina Czyż, tel. (33) 47 77 246

Inspektor Ochrony Danychiod@powiat.cieszyn.pl

Mariusz Piotrowiak, tel. (33) 47 77 226

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowiapz@powiat.cieszyn.pl

Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216
Zuzanna Macura tel. (33) 47 77 216

Koordynator ds. Dostępności - koordynator@powiat.cieszyn.pl

Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowychwt@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Henryk Pieszka, tel. (33) 47 77 223
Z-ca Naczelnika, Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz, tel. (33) 47 77 212
Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska, tel. (33) 47 77 212
Turystyka i Promocja, Kultura: Wojciech Hławiczka, Klaudia Raszka, tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjnywo@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Beata Domagała, tel. (33) 47 77 211

Referat Administracyjny:

Kierownik, Nieodpłatna pomoc prawna: Karolina Pupek, tel. (33) 47 77 239
Umowy, tablica ogłoszeń, Zarządzenia, Porozumienia, Upoważnienia, ZFŚS: Anna Ochman,                         tel. (33) 47 77 209
Kancelaria, Biuro Rzeczy Znalezionych: Ewa Cieloch, Wioleta Fober, tel. (33) 47 77 349, (33) 47 77 348

Referat Gospodarczy:

Z-ca Naczelnika/ administracja obiektami Starostwa: Kinga Konieczny, tel. (33) 47 77 210
F-ry / inwentaryzacja, rezerwacja sal: Iga Policha / Maria Holeksa, tel. (33) 47 77 240
Konserwator (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz
Konserwator (ul. Szeroka 13): Wojciech Szaton
Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński,

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - it@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Tomasz Stypa, tel. (33) 47 77 206
Z-ca Naczelnika: Janusz Oreł, (33) 47 77 227
Główny Specjalista / Inspektor: Przemysław Krużołek / Tadeusz Kantor, tel. (33) 47 77 205 / 228
Pomoc Administracyjna: Jędrzej Żabiński, tel. (33) 47 77 229

Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Barbara Filipczak, tel. (33) 47 77 215
Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek, tel. (33) 47 77 241
Nadzór nad robotami budowlanymi: Adam Swakoń, Inga Sitek tel. (33) 47 77 214
Pomoc administracyjna: Weronika Faruga, tel. (33) 47 77 214

Biuro Zamówień Publicznych - tel/fax: (33) 47 77 133 - wiz@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Gabriela Sztuchlik, tel. (33) 47 77 213
Przetargi: Beata Stypa, tel. (33) 47 77 213 / 133

Wydział Edukacji, we@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Michał Rajwa, tel. (33) 47 77 221 
Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda, tel. (33) 47 77 217
Prawo oświatowe, szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka, tel. (33) 47 77 219
Finanse oświaty: Marzena Madecka, tel. (33) 47 77 217

Stanowsko ds. Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

Główny Specjalista: Tomasz Kruszy, tel. (33) 47 77 300

Biuro do Spraw Pracowniczychkp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik, ZFŚS: Iwona Faruzel, tel. (33) 47 77 320
Płace: Edyta Ochodek, tel. (33) 47 77 320
Kadry, ZFŚS, (Archiwum) / Kadry: Agnieszka Karetta,  Aleksandra Mikler tel. (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl

Marcin Waltar, tel. (33) 47 77 300

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentówsr@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Klaudia Bohucka, tel. (33) 47 77 311
Anna Podżorska, tel. (33) 47 77 311

Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

Rzecznik Prasowy: Sylwia Pieczonka, tel. 798 542 510, 533 328 871, tel. (33) 47 77 207 rzecznik@powiat.cieszyn.pl

Tłumaczka (j.ukraiński): Polina Tomashevska p.tomashevska@powiat.cieszyn.pl tel. 534 967 060, tel. (33) 47 77 230

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl
     
Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar, tel. (33) 47 77 122
Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., licencje, zezwolenia, nienormatywny trans. publiczny: Małgorzata Wawrzacz, Iwona Gluza, Katarzyna Wojacka, tel. (33) 47 77 326
Zarządzanie Ruchem Drogowym: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności - pzoon@powiat.cieszyn.pl

Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Katarzyna Strządała / Anna Sidzina - Landowska, tel. (33) 47 77 126
Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: Marta Dziadek / Monika Jurkowska / Mariola Klimosz,  tel. (33) 47 77 125

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 79:

Wydział Komunikacji – tel. (33) 47 09 500, wk@powiat.cieszyn.pl
   
Naczelnik: Dariusz Tessar, tel. (33) 47 09 502
Informacja: Weronika Etienne-Kantor tel. (33) 47 09 501
Referat Rejestracji Pojazdów, Kierownik: Łukasz Heller, tel. (33) 47 09 504
Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary: Natalia Stonawska / Beata Panasiuk / Katarzyna Pawera (ZFŚS), Kamil Kroczek,                                             tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507
Referat Prawa Jazdy, Kierownik: Wioleta Witek, tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl
Referat Prawa Jazdy; Wydawanie uprawnień: Dominika Kuboszek, Katarzyna Zawada, tel. (33) 47 09 515
Referat Prawa Jazdy; Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy / Izabela Wcisło / Olga Chwastek,                        tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - tel/fax: (33) 47 77 404 – wg@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak, tel. (33) 47 77 406
Sekretariat: tel. (33) 47 77 404

Referat Geodezji i Katastru:

Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
Obsługa stron: (33) 47 77 408

Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:

Kierownik: Tomasz Gołębiowski, tel. (33) 47 77 450
E - usługi: tel. (33) 47 77 444
Zgłoszenia prac geodezyjnych: tel. (33) 47 77 417
Prace na zasobie / Archiwizacja: tel. (33) 47 77 414
Udostępnianie danych z zasobu: tel. (33) 47 77 420

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414

Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
Wymiana danych w formacie GML: tel. (33) 47 77 448
Obsługa zasobu: tel. (33) 47 77 414
Narady koordynacyjne: tel. (33) 47 77 415

Wydział Nieruchomości – fax: (33) 47 77 452, wn@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Cieślar, tel. (33) 47 77 421
Z-ca Naczelnika: Joanna Wrona-Szaton, tel. (33) 47 77 423
Nieruchomości Powiatu/sprzedaż, regulacja stanu prawnego: Gabriela Błanik, tel. (33) 47 77 423
Nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu/dzierżawa, najem: Beata Knieżyk, tel. (33) 47 77 422
Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste/zwroty. odszkodowania, opłaty: Krystyna Sikora, Monika Kwiczala, Aleksandra Filipczak, Krystian Kubaczka / Magdalena Sztwiertnia,                            tel. (33) 47 77 425 / 429
Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu/ sprzedaż, służebności, udostępnienie/odszkodowania: Mariusz Owczark / Wanda Suszka-Wolczyńska, Karolina Bartek, tel. (033) 47 77 424                                    

Wydział Architektury i Budownictwa -  wb@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Gabriela Orszulik, tel. (33) 47 77 434
Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior, tel. (33) 47 77 457
Sekretariat: Alicja Lach, Agnieszka Strzelczyk, Małgorzata Semjan, tel. (33) 47 77 436
Budownictwo: Ewa Grzybowska, Karolina Krysta - Baran, tel. (33) 47 77 435
Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak, tel. (33) 47 77 451 / 454                                                          Budownictwo: Jadwiga Trombik / Joanna Gocman tel. (033) 47 77 461              
Budownictwo: Sylwia Pietrzyk-Baran / Marcela Bielska / Magdalena Ferfecka,                                                 tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460                                              
Budownictwo: Piotr Borowiec / Andrzej Porwoł, tel. (33) 47 77 456 / 438
Budownictwo: Ewa Pudełko / Aleksandra Fonfara-Krótki, Diana Kokurowska tel. (33) 47 77 439 / 458 / 437

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - ws@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorota Werner, tel. (33) 47 77 426
Z-ca Naczelnika / Powietrze, odpady, hałas, pola elektromagnetyczne: Joanna Tarka, tel. (33) 47 77 431
Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rej.zwierząt objętych ochroną: Lidia Pałecka, tel. (33) 47 77 430
Wył. gruntów z prod. roln., rejestracja jedn. pływających, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk, tel. (33) 47 77 427
Spółki wodne, POŚ, raporty z POŚ: Agnieszka Kubaszczyk, tel (33) 47 77 432                      
Zaświadczenia w/s lasów, wypisy z UPUL:
Katarzyna Pagieła, tel. (33) 47 77 432

Geolog Powiatowya.plas@powiat.cieszyn.pl

Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas, tel. (33) 47 77 428

Referat Administracyjny, Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe, tel. (33) 47 77 481 / 482