Kierownictwo Urzędu:

Starosta Cieszyński: Mieczysław Szczurek, 

Wicestarosta: Janina Żagan

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316, email: sf@powiat.cieszyn.pl

Sekretarz: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 105, email: st@powiat.cieszyn.pl

 

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29:

 

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Karina Kominek, tel. (33) 47 77 314
Budżet: Iwona Krywulko-Grad, tel. (33) 47 77 315
Inwestycje, przelewy / depozyty, inkaso, opłaty skarbowe: Sława Czechura-Chalimoniuk,                           tel. (33) 47 77 315
Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Pszczółka / Bogumiła Walica,                    tel. (33) 47 77 312
Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica, tel. (33) 47 77 312
PKZP: Anna Rygiel, tel. (33) 47 77 319
FK: Aneta Warzecha, tel. (33) 47 77 318, (33) 47 77 317
Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek, tel. (33) 47 77 321

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Jacek Michałek, tel. (33) 47 77 301
Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska, tel. (33) 47 77 303
Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek, tel. (33) 47 77 302

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - fax: (33) 47 77 331, bzk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: tel. (33) 47 77 224
Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego / Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż / Marcelina Adamek, tel. (33) 47 77 225

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnychpoin@powiat.cieszyn.pl

Ewelina Czyż, tel. (33) 47 77 225

 

Inspektor Ochrony Danychiod@powiat.cieszyn.pl

Mariusz Piotrowiak, tel. (33) 47 77 226

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowiapz@powiat.cieszyn.pl

Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowychwt@powiat.cieszyn.pl


Naczelnik: Henryk Pieszka, tel. (33) 47 77 223
Z-ca Naczelnika, Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz, tel. (33) 47 77 212
Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska, tel. (33) 47 77 212
Turystyka i Promocja, Kultura: Wojciech Hławiczka, Klaudia Raszka, tel. (33) 47 77 222

 

Wydział Organizacyjnywo@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Beata Domagała, tel. (33) 47 77 211

Referat Administracyjny:

Kierownik, Nieodpłatna pomoc prawna: Karolina Pupek, tel. (33) 47 77 239
Umowy, tablica ogłoszeń, Zarządzenia, Porozumienia, Upoważnienia, ZFŚS: Anna Ochman,                         tel. (33) 47 77 20
Kancelaria, Biuro Rzeczy Znalezionych: Ewa Cieloch, Wioleta Fober, tel. (33) 47 77 349, (33) 47 77 348

Referat Gospodarczy:

Z-ca Naczelnika/ administracja obiektami Starostwa: Kinga Konieczny, tel. (33) 47 77 210
F-ry, inwentaryzacja, rezerwacja sal: Iga Policha, Maria Holeksa, tel. (33) 47 77 240
Konserwator (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz, tel. (33) 47 77 218
Konserwator (ul. Szeroka 13): Wojciech Szaton
Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński, tel. (33) 47 77 317
 

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - it@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Tomasz Stypa, tel. (33) 47 77 206
Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek, (33) 47 77 205
Główny Specjalista / Podinspektor: Janusz Oreł / Tadeusz Kantor, tel. (33) 47 77 227 / 228
   

Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Adam Swakoń, tel. (33) 47 77 215
Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak, tel. (33) 47 77 214
Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek, tel. (33) 47 77 214

 

Biuro Zamówień Publicznych - tel/fax: (33) 47 77 133 - wiz@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Gabriela Sztuchlik, tel. (33) 47 77 213
Przetargi: Beata Stypa / Weronika Etienne-Kantor, tel. (33) 47 77 213 / 133

 

Wydział Edukacji - fax: (33) 47 77 334, we@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Michał Rajwa, tel. (33) 47 77 221 
Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda, tel. (33) 47 77 217
Prawo oświatowe, szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka, tel. (33) 47 77 219
Finanse oświaty: Marzena Madecka, tel. (33) 47 77 217

 

Stanowsko ds. Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

Główny Specjalista: Tomasz Kruszy, tel. (33) 47 77 300

 

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia - rz@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Katarzyna Stefka, tel. (33) 47 77 103, 
Organizacja pracy RP i Komisji Rady, Oświadczenia majątkowe radnych: Brygida Malcharek,                        tel. (33) 47 77 203, 
Organizacja pracy RP i Komisji Rady, Zdrowie i Apteki: Aneta Cholewa, tel. (33) 47 77 204,
Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar, tel. (33) 47 77 104, 
Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk, tel. (33) 47 77 100 / 101, sekretariat@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro do Spraw Pracowniczychkp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Iwona Faruzel (ZFŚS), tel. (33) 47 77 320
Płace: Edyta Ochodek, tel. (33) 47 77 320
Kadry: Agnieszka Karetta ZFŚS, (Archiwum), Wiktoria Malec, tel. (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl

Marcin Waltar, tel. (33) 47 77 300

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentówsr@powiat.cieszyn.pl

Klaudia Bohucka, tel. (33) 47 77 311
Anna Podżorska, tel. (33) 47 77 311
 

Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

Rzecznik Prasowy: Sylwia Pieczonka, tel. 533 328871, tel. (33) 47 77 207

Karolina Frydel tel. (33) 47 77 230

 

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl
     
Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar, tel. (33) 47 77 326
Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne: Małgorzata Wawrzacz, tel. (33) 47 77 326
Organizacja ruchu drogowego / licencje: Jerzy Górny / Iwona Jasińska, tel. (33) 47 77 136

 

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności - pzoon@powiat.cieszyn.pl

Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Kazimiera Kawulok / Anna Sidzina - Landowska, tel. (33) 47 77 126
Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: Marta Dziadek / Katarzyna Strządała / Mariola Klimosz, tel. (33) 47 77 125

 

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 79:

 

Wydział Komunikacji – tel. (33) 47 09 500, wk@powiat.cieszyn.pl
   
Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502
Informacja: Dominika Brachaczek tel. (33) 47 09 501
Referat Rejestracji Pojazdów, Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504
Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary: Natalia Stonawska / Beata Panasiuk / Katarzyna Pawera (ZFŚS), tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507
Referat Prawa Jazdy, Kierownik: Wioleta Witek, tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl
Referat Prawa Jazdy; Wydawanie uprawnień: Amelia Sztwiertnia, Alicja Pelar, Izabela Wcisło                      tel. (33) 47 09 515
Referat Prawa Jazdy; Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy, Marzena Bojko / Olga Chwastek,                           tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510
Kasa: Renata Żwak, tel. (33) 47 09 500 / 501

 

 

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13:

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - tel/fax: (33) 47 77 404 – wg@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak, tel. (33) 47 77 406
Sekretariat: Renata Dergun, tel. (33) 47 77 404

Referat Geodezji i Katastru:

Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: Joanna Heller / Bartłomiej Pałysiński      tel. (33) 47 77 409 / 443
Ewidencja gruntów i budynków: Olga Klimosz / Agnieszka Sikora, Anna Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412
Ewidencja gruntów i budynków: Agata Kabiesz / Sylwia Francuz  tel. (33) 47 77 411 / 401
Obsługa stron: Weronika Juroszek (33) 47 77 408

Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:

Kierownik: Tomasz Gołębiowski, tel. (33) 47 77 450
E - usługi: Blanka Żloch, tel. (33) 47 77 444
Zgłoszenia prac geodezyjnych: Sylwia Kubera, tel. (33) 47 77 417
Prace na zasobie / Archiwizacja: Magdalena Obracaj, tel. (33) 47 77 414
Udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Dominika Janota, Wreonika Gabzdyl tel. (33) 47 77 420

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414

Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
Weryfikacja operatów technicznych: Marek Gołębiowski / Gabriela Góra tel. (33) 47 77 419 / 405
Weryfikacja i aktualizacja baz danych: Agnieszka Pietryga, Agnieszka Michalik (ZFŚS) / Anna Cieślar,  tel. (33) 47 77 416 / 446
Aktualizacja baz danych: Katarzyna Wawrzyczek- Oźlańska, Dominika Zalewska tel. (33) 47 77 418 / 448
Wymiana danych w formacie GML: Marcin Piechocki tel. (33) 47 77 448
Obsługa zasobu: Mariola Strządała tel. (33) 47 77 414
Narady koordynacyjne: Gabriela Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
  

Wydział Nieruchomości – fax: (33) 47 77 452, wn@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Cieślar, tel. (33) 47 77 421
Z-ca Naczelnika: Joanna Wrona-Szaton, tel. (33) 47 77 423
ZRID: Karolina Bartek, tel. (33) 47 77 423
Nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu: Beata Knieżyk, tel. (33) 47 77 422
Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste: Krystyna Sikora, Monika Kwiczala, Wanda Suszka-Wolczyńska, Krystian Kubaczka / Magdalena Sztwiertnia, tel. (33) 47 77 425 / 429
Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: Gabriela Króliczek / Gabriela Błanik, Aleksandra Filipczak,       tel. (033) 47 77 424                                    

 

Wydział Architektury i Budownictwa -  wb@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Gabriela Orszulik, tel. (33) 47 77 434
Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior, tel. (33) 47 77 457
Sekretariat: Alicja Lach, Ewa Brachaczek, Paulina Domian, tel. (33) 47 77 436
Budownictwo: Ewa Grzybowska / Janusz Stasica, tel. (33) 47 77 435 / 400
Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak, tel. (33) 47 77 451 / 454
Budownictwo: Jadwiga Machlowska / Sylwia Pietrzyk - Baran                                            tel. (33) 47 77 458 / 461
Budownictwo: Dagmara Pierzchała-Nowak / Marcela Bielska / Magdalena Ferfecka,                                        tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460
Budownictwo: Piotr Borowiec / Tomasz Bartocha, tel. (33) 47 77 456 / 438
Budownictwo: Ewa Pudełko / Agnieszka Strzelczyk, tel. (33) 47 77 439 / 437

 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - ws@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorota Werner, tel. (33) 47 77 426
Z-ca Naczelnika Powietrze, odpady, hałas, pola elektromagnetyczne: Joanna Tarka, tel. (33) 47 77 431
Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rej. zwierząt objętych ochroną: - tel. (33) 47 77 426
Wył. gruntów z prod. roln., rejestracja jedn. pływających, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk, tel. (33) 47 77 427
Zaświadczenia w/s lasów: Szymon Kaleta, Katarzyna Pagieła tel. (33) 47 77 432

 

p. o. Geologa Powiatowegoa.plas@powiat.cieszyn.pl

Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas, tel. (33) 47 77 428

 

Referat Administracyjny, Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe, tel. (33) 47 77 481 / 482