Wydział Finansowy (ul. Bobrecka 29) - wf@powiat.cieszyn.pl

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Inwestycje, Przelewy / Budżet: Bogumiła Walica / Patrycja Machalica  tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Monika Rabaszowska / Danuta Gaszczyk tel. (33) 47 77 312
    Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK: Irena Nocoń tel. (33) 47 77 318 / 317
    Opłaty geodezyjne / VAT: Anna Rygiel / Renata Dziadek tel. (33) 47 77 321
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 500/501
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich (ul. Bobrecka 29) - wr@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302
   

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ul. Bobrecka 29) fax: (33) 47 77 331 bzk@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 224
    Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych (ul. Bobrecka 29) - iod@powiat.cieszyn.pl

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia (ul. Bobrecka 29) - pz@powiat.cieszyn.pl

   Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

   
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych (ul. Bobrecka 29) - wt@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska  tel. (33) 47 77 212
    Turystyka i Promocja / Kultura: Wojciech Hławiczka / Klaudia Raszka tel. (33) 47 77 222
  

Wydział Organizacyjny (ul. Bobrecka 29) - wo@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca Naczelnika/ Administracja Obiektami Starostwa / Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga Konieczny  tel. (33) 47 77 210
    Nieodpłatna pomoc prawna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239
    Umowy, Tablica Ogłoszeń, Upoważnienia, Porozumienia, Zarządzenia, ZFŚS: Anna Ochman tel. (33) 47 77 209
    F-ry, Inwentaryzacja, Sala Sesyjna: Iga Policha tel. (33) 47 77 210
    Kancelaria (SEKAP): Weronika Etienne-Kantor / Ewa Cieloch tel. (33) 47 77 348 / 349
    Konserwator (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz tel. (33) 47 77 218
    Konserwator (ul. Szeroka 13): Łukasz Panasiuk
    Kierowca: Wojciech Kaleta tel. (33) 47 77 317
 
Wydział Informatyki i  Cyberbezpieczeństwa (ul. Bobrecka 29) - it@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Podinspektor: Wojciech Żebrok / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228
    Inspektor ds. mediów internetowych / kontakt z mediami: Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

 
Wydział Inwestycji (ul. Bobrecka 29) - wi@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak (33) 47 77 214
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych (ul. Bobrecka 29) tel/fax: (33) 47 77 133 wiz@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa, Aneta Cholewa (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji (ul. Bobrecka 29) fax: (33) 47 77 334 - we@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221
    Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217
    Prawo oświatowe: Joanna Mętel tel.(33) 4777 220
    Spr. Oświatowe / szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka,  tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217
  

Wydział Komunikacji (ul. Graniczna 79) tel: (33) 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl
   
    Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502
    Informacja: Monika Nowak - Prejs tel. (33) 47 09 500 / 501
    Referat Rejestracji Pojazdów, Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504
    Referat Rejestracji Pojazdów: Elektronika zbycia i nabycia / Złom / Kary: N. Stonawska / B. Panasiuk / K. Pawera tel. (33) 47 09
505 / 506 / 507
    Referat Prawa Jazdy, Kierownik: Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl
    Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Amelia Sztwiertnia, Alicja Pelar tel. (33) 47 09 515
    Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy, Marzena Bojko / Olga Chwastek tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 500 / 501

   
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (ul. Bobrecka 29) -  bt@powiat.cieszyn.pl
    
    Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne: Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
    Organizacja ruchu drogowego / licencje: Jerzy Górny, Wiesław Sosin / Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 136

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Szeroka 13) tel/fax: (33) 47 77 404 wg@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnika, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406
    Sekretariat: R. Dergun tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru:
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: J. Heller / B. Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443
    Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora, A. Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412
    Ewidencja gruntów i budynków: A. Kabiesz / S. Francuz  tel. (33) 47 77 411 / 401
    Obsługa stron: W. Juroszek (33) 47 77 408
    Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:
    p.o. Kierownika: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
    E - usługi: E. Małysz tel. (33) 47 77 450
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera tel. (33) 47 77 417
    Prace na zasobie / Archiwizacja: M. Obracaj tel. (33) 47 77 414
    Udostępnianie danych z zasobu: A. Mazur, B. Żloch, A. Podżorska tel. (33) 47 77 420
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu:   tel. (33) 47 77 420
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414
    Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
    Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski / G. Góra tel. (33) 47 77 419 / 405
     Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga, A. Michalik / A. Cieślar tel. (33) 47 77 416 / 446
      Aktualizacja baz danych: K. Oźlańska, D. Zalewska / M. Piechocki tel. (33) 47 77 418 / 448
      Obsługa zasobu: M. Strządała tel. (33) 47 77 414
      Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
  
Wydział Nieruchomości (ul. Szeroka 13) fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius, Joanna Wrona-Szaton tel. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422 / 252
    Nieruchomości SP / Powiatu / Użytkowanie wieczyste: K. Sikora, M. Kwiczala, W. Suszka-Wolczyńska / M. Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425 / 429
    Nieruchomości SP / Powiatu: G. Króliczek, K. Kubaczka, G. Błanik tel. (033) 47 77 424                                                                                                                                          

Wydział Architektury i Budownictwa (ul. Szeroka 13) - wb@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457
    Sekretariat: Alicja Lach, Paulina Federowicz, Beata Kazimierczak tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Ewa Grzybowska / Piotr Janas tel. (33) 47 77 435 / 460
    Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454
    Budownictwo: Jadwiga Trombik / Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 458 / 400
    Budownictwo: Dagmara Pierzchała-Nowak / Grażyna Kołder tel. (33) 47 77 453 / 459
    Budownictwo: Tomasz Bartocha / Piotr Borowiec tel. (33) 47 77 438/456
    Budownictwo:  Aleksandra Fonfara-Krótki, Ewa Pudełko tel. (33) 47 77 437 / 439
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ul. Szeroka 13) - ws@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt objętych ochroną: Monika Trzaskalik, Szymon Foltyn, tel. (33) 47 77 427
    Powietrze, odpady, zaświadczenia w/s lasów: Joanna Tarka, Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432


Powiatowy Geolog P.O. (ul. Szeroka 13) - a.plas@powiat.cieszyn.pl

    Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Biuro Rady Powiatu (ul. Bobrecka 29) tel/fax : (33) 47 77 336 - br@powiat.cieszyn.pl


    Kierownik, Oświadczenia majątkowe radnych: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli (ul. Bobrecka 29) - sk@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola
   

Biuro Zarządu Powiatu (ul. Bobrecka 29) - bz@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101
    Obsługa Prawna: tel. (33) 47 77 121

Biuro do Spraw Pracowniczych (ul. Bobrecka 29) - kp@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320
    Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320
    Kadry: Agnieszka Karetta (Archiwum), Wiktoria Malec (33) 47 77 208


Audytor Wewnętrzny (ul. Bobrecka 29) - au@powiat.cieszyn.pl

   Marcin Waltar tel. (33) 47 77 123

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia (ul. Bobrecka 29) - j.rybinska@powiat.cieszyn.pl

   Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 325
  

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (ul. Bobrecka 29) - sr@powiat.cieszyn.pl

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Inspektor ds. mediów internetowych / kontakt z mediami (ul. Bobrecka 29) - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

    Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

Kancelaria Ogólna (ul. Szeroka 13) - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl
    Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe  tel. (33) 47 77 481 / 482