Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Inwestycje, Przelewy / Budżet: Bogumiła Walica/ Patrycja Machalica  tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Monika Rabaszowska / Danuta Gaszczyk tel. (33) 47 77 312
    Kontrola wewnętrzna: Małgorzata Wójcik tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK: Irena Nocoń tel. (33) 47 77 318 / 317
    Opłaty geodezyjne: Anna Rygiel tel. (33) 47 77 321
    Kasa: Renata Żwak, Renata Dziadek tel. (33) 47 77 345
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302
   

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331 bzk@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik:   Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 224
    Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych - iod@powiat.cieszyn.pl

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia - pz@powiat.cieszyn.pl

    Młodszy referent: Beata Milcz tel. (33) 47 77 216

   
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - wt@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Dotacje/ Sport: Aneta Brożkowska  tel. (33) 47 77 212
    Turystyka i Promocja, Sport: Wojciech Hławiczka/ Klaudia Brożyna tel. (33) 47 77 222
  

Wydział Organizacyjny - wo@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca Naczelnika/ Administracja Obiektami Starostwa/ Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga    Konieczny  tel. (33) 47 77 210
    Archiwum: Agnieszka Karetta,  tel.(33) 47 77 208
    Nieodpłatna pomoc prawna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239
    Umowy, Tablica Ogłoszeń, Upoważnienia, Zarządzenia, ZFŚS, SEKAP: Iwona Kempe tel. (33) 47 77 209
    F-ry, Porozumienia, Inwentaryzacja, Sala Sesyjna: Iga Policha tel. (33) 47 77 210
    Kancelaria (SEKAP): Weronika Etienne-Kantor, Wiktoria Malec tel. (33) 47 77 348 / 349
    Konserwator: Wiktor Jonasz, Czesław Brachaczek tel. (33) 47 77 218
    Kierowca: Wojciech Kaleta tel. (33) 47 77 218
 
Wydział Informatyki i  Cyberbezpieczeństwa- it@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Informatyk: Wojciech Żebrok  / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228
    PR, redaktor strony, media społecznościowe: Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

 
Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak (33) 47 77 214
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133 wiz@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa, Aneta Cholewa (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334 - we@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221
    Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217
    Prawo oświatowe :Joanna Mętel tel.(33) 4777220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka,  tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217
  

Wydział Komunikacji tel: (33) 47 09 500 -wk@powiat.cieszyn.pl
   
Informacja tel.: (33) 47 09 500, Informacja: (33) 47 09 501                                                                                                                                   Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502                                                                                                                                               Kierownik Referatu Prawa Jazdy: Wioleta Witek tel (33) 47 09 503
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów: Heller Łukasz tel. (33) 47 09 504
Referat Prawa Jazdy: tel (33) 47 09 508
   

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu -  bt@powiat.cieszyn.pl
    
    Kierownik Referatu: Krzysztof Glajcar tel.  (33) 47 77 326
    Referat Transportu: Licencje, Transport:  Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne:   
    Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
    Organizacja ruchu drogowego: Jerzy Górny, Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 136

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404 wg@powiat.cieszyn.pl

    P.o Naczelnika/ p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406
    Sekretariat:   tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru:
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: J. Heller, B. Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443
    Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora / A. Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412 / 401
    Ewidencja gruntów i budynków: W. Juroszek, D. Gawrońska-Wilczek, A. Strach tel. (33) 47 77 444 / 411
    Obsługa stron: (33) 47 77 408
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414
    Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
    Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski tel. (33) 47 77 419
    Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga / A. Michalik / A. Cieślar tel. (33) 47 77 418 / 416 / 446
    Aktualizacja baz danych: K. Wawrzyczek-Oźlańska tel. (33) 47 77 418
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera, M. Strządała, M. Obracaj tel. (33) 47 77 417
    Obsługa geodetów / Archiwizacja zasobu:   tel. (33) 47 77 414
    Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
    Udostępnianie danych z zasobu: A. Mazur, B. Żloch, E. Małysz, D. Sikora tel. (33) 47 77 413
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: tel. (33) 47 77 420
    Geoportal2, SIP: T. Gołębiowski, M. Piechocki/ N. Petryk tel. (33) 47 77 450/447
  
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius, Joanna Wrona tel. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości SP / Powiatu: K. Sikora, M. Kwiczala, W. Suszka-Wolczyńska, tel. (33) 47 77 429

    Wieczyste użytkowanie: M. Sztwiertnia,  tel. (33) 47 77 425
    Nieruchomości SP / Powiatu:  G. Króliczek, K. Kubaczka, G. Błanik  tel. (33) 47 77 424
   

Wydział Architektury i Budownictwa - wb@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457
    Sekretariat: Alicja Lach, Paulina Federowicz, Ewa Brachaczek tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454
    Budownictwo: Jadwiga Trombik / Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 458 / 400
    Budownictwo: Karolina Zorychta/ Grażyna Kołder tel. (33) 47 77 453 / 459
    Budownictwo: Tomasz Bartocha /Piotr Borowiec tel. (33) 47 77 438/456
    Budownictwo:  Aleksandra Fonfara-Krótki, Ewa Pudełko tel. (33) 47 77 437  /439
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - ws@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika / Ochrona przed hałasem, spółki wodne, finanse: Anna Budzińska tel. (33) 47 77 431
    Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt objętych ochroną: Monika Trzaskalik, Szymon Foltyn, tel. (33) 47 77 427
    Powietrze, odpady, zaświadczenia w/s lasów: Joanna Tarka, Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432
    Powiatowy Geolog P.O. /Geologia , osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Biuro Rady Powiatu tel/fax : (33) 47 77 336 - br@powiat.cieszyn.pl


    Kierownik, Oświadczenia majątkowe radnych: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli sk@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola
   

Biuro Zarządu Powiatu - bz@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101
    Obsługa Prawna: tel. (33) 47 77 122

Biuro do Spraw Pracowniczych - kp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320
Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320
Kadry: Agnieszka Karetta (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl

   Marcin Waltar tel. (33) 47 77 123

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia - j.rybinska@powiat.cieszyn.pl

   Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 325
  

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - sr@powiat.cieszyn.pl

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Kontakt z Mediami - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

    Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

    Aleksandra Stuchlik / Beata Kazimierczak  tel. (33) 47 77 481 / 482