Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Inwestycje, Przelewy / Budżet: Patrycja Machalica, Bogumiła Walica  tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Monika Rabaszowska / Danuta Gaszczyk tel. (33) 47 77 312
    Kontrola wewnętrzna: Małgorzata Wójcik tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK: Irena Nocoń tel. (33) 47 77 318 / 317
    Opłaty geodezyjne: Anna Rygiel tel. (33) 47 77 321
    Kasa: Renata Żwak, Renata Dziadek tel. (33) 47 77 345
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Krystian Kubaczka tel. (33) 47 77 302
   

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 224
    Z-ca Naczelnika: Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 225
    Inspektor ds. Zdrowia/Zarządzanie kryzysowe: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Biuro Promocji Zdrowia

    Kierownik: Barbara Kłosowska tel. (33) 47 77 216
                        Sandra Madzia tel. (33) 47 77 216

   
  
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Dotacje: Aneta Brożkowska  tel. (33) 47 77 212
    Turystyka i Promocja, Sportr: Wojciech Hławiczka/ Klaudia Brożyna tel. (33) 47 77 222
  

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca Naczelnika/ Administracja Obiektami Starostwa/ Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga    Konieczny  tel. (33) 47 77 210
    Archiwum: Agnieszka Karetta,  tel.(33) 47 77 208
    Nieodpłatna pomoc prawna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239
    Umowy, Tablica Ogłoszeń, Upoważnienia, Zarządzenia, ZFŚS, SEKAP: Iwona Kempe tel. (33) 47 77 209
    F-ry, Porozumienia, Inwentaryzacja, Sala Sesyjna: Iga Policha tel. (33) 47 77 210
    Kancelaria (SEKAP): Weronika Etienne-Kantor, Wiktoria Malec tel. (33) 47 77 348 / 349
    Konserwator: Wiktor Jonasz, Czesław Brachaczek tel. (33) 47 77 218
    Kierowca: Wojciech Kaleta tel. (33) 47 77 218
 
Biuro Obsługi Informatycznej

    Kierownik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Główny Specjalista: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Informatyk: Wojciech Żebrok  / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228
    PR, redaktor strony, media społecznościowe: Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

 
Wydział Inwestycji

    Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Barbara Filipczak, Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa, Aneta Cholewa (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334

    P. o. Naczelnika: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221
    P. o. Z-cy Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217
    Prawo oświatowe :Joanna Mętel tel.(33) 4777220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka,  tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 47 77 217
  

Wydział Komunikacji fax: (33) 47 77 335

    Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 77 346
    Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów: Heller Łukasz tel. (33) 47 77 346
    Informacja / Rejestracja pojazdów stan. 11: M. Nowak-Prejs, J. Cieślik, D. Kuboszek, K. Pawera, N. Stonawska tel. (33) 47 77 347
    Rejestracja pojazdów stanowisko 4, 5, 6: Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski, 
    tel. (33) 47 77 342
    Rejestracja pojazdów stanowisko 7, 8: Mieczysława Kruk, Janina Kowalczyk tel. (33) 47 77 343
    Wydawanie dowodów rejestr., wtórniki, stanowisko 1, 2, 3: Monika Skubis-Pilch, Agata Świercz,
    Monika Świerczek tel. (33) 47 77 344
    Wyrejestrowania pojazdów II p. pokój 110: Beata Panasiuk, Sylwia Kamel, Adrianna Machej
    tel. (33) 47 77 110
    Kierownik Referatu Prawa Jazdy : Witek Wioleta (33 ) 47 77 109
    Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Wiesław Wapienik, Katarzyna Markowska tel. (33) 47 77 108
    Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani, OSK: Bojko Marzena, Aneta Koczy: tel (33) 47 77 109
   

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu
    
    Kierownik Referatu: Krzysztof Glajcar tel.  (33) 47 77 326
    Referat Transportu: Licencje, Transport:  Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne:   
    Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
    Organizacja ruchu drogowego: Jerzy Górny, Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 136

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 47 77 405
    Zastępca Naczelnika: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406
    Sekretariat: Renata Dergun tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru:
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: Joanna Heller, B. Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443
    Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora / A. Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412 / 401
    Ewidencja gruntów i budynków: W. Juroszek, D. Gawrońska-Wilczek, A. Strach tel. (33) 47 77 444 / 411
    Obsługa stron: (33) 47 77 408
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414
    Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
    Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski tel. (33) 47 77 419
    Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga / A. Michalik / A. Cieślar tel. (33) 47 77 418 / 416 / 446
    Aktualizacja baz danych: K. Wawrzyczek-Oźlańska / M. Piechocki tel. (33) 47 77 418 / 446
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera, M. Strządała, M. Obracaj tel. (33) 47 77 417
    Obsługa geodetów / Archiwizacja zasobu: M. Czyż / K. Russek tel. (33) 47 77 414
    Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
    Udostępnianie danych z zasobu / Geoportal 2: Anna Mazur  / N. Petryk tel. (33) 47 77 413 / 448 / 447
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: B. Żloch, E. Małysz, D. Sikora tel. (33) 47 77 420/448
    Administrator dziedzinowy, SIP: T. Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
  
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius, Joanna Wrona tel. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości SP / Powiatu: K. Sikora, M. Kwiczala, W. Suszka-Wolczyńska, M. Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425
    Nieruchomości SP / Powiatu:  Gabriela Króliczek, Dorota Klimosz, K. Bartek tel. (33) 47 77 424
   

Wydział Architektury i Budownictwa:

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457
    Sekretariat: Alicja Lach, Paulina Federowicz, Ewa Brachaczek tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454
    Budownictwo: Jadwiga Trombik / Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 458 / 400
    Budownictwo: Karolina Zorychta/ Grażyna Kołder tel. (33) 47 77 453 / 459
    Budownictwo: Tomasz Bartocha /Piotr Borowiec tel. (33) 47 77 438/456
    Budownictwo:  Aleksandra Fonfara-Krótki, Ewa Pudełko tel. (33) 47 77 437  /439
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika / Ochrona przed hałasem, spółki wodne, finanse: Anna Budzińska tel. (33) 47 77 431
    Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt objętych ochroną: Monika Trzaskalik, Szymon Foltyn, tel. (33) 47 77 427
    Powietrze, odpady, zaświadczenia w/s lasów: Joanna Tarka, Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432
    Geologia, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Biuro Rady Powiatu tel/fax : (33) 47 77 336


    Kierownik, Oświadczenia majątkowe radnych: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Marcin Waltar tel. (33) 47 77 300
   

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Amelia Sztwiertnia, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101
    Obsługa Prawna: tel. (33) 47 77 122

Biuro do Spraw Pracowniczych

Kierownik: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320
Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320
Kadry: Agnieszka Karetta (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny

   Irena Pawelec tel. (33) 47 77 123
  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Kontakt z Mediami

    Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

Kancelaria Ogólna

    Aleksandra Stuchlik / Katarzyna Wrzochol tel. (33) 47 77 481 / 482