Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Z-ca Naczelnika / Sprawozdawczość zbiorcza : Jolanta Bujok tel. (33) 47 77 312
    Inwestycje, Przelewy / Budżet: Bogumiła Walica / Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa: Monika Rabaszowska tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK / Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń / Magdalena Szczepanek tel. (33) 47 77 318 / 312
    Opłaty geodezyjne: Adriana Strządała tel. (33) 47 77 318
    Płace: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320
    Kasa: Renata Żwak, Aneta Warzecha tel. (33) 47 77 345
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302
   

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 224
    Z-ca Naczelnika: Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 225
    Inspektor ds. Zdrowia: Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Biuro Promocji Zdrowia

    Kierownik: Barbara Kłosowska tel. (33) 47 77 216
                       Sandra Madzia tel. (33) 47 77 216

   
  
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Sport /Kultura: Aneta Brożkowska / Dorota Dobrucka-Wojtas tel. (33) 47 77 222
    Turystyka i Promocja: Wojciech Hławiczka tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 47 77 210
    Kadry Starostwa, Archiwum: Agnieszka Karetta tel.(33) 47 77 208
    Nieodpłatna pomoc prawna, Sala Sesyjna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 209
    Umowy, Tablica Ogłoszeń, Upoważn., Zarządzenia, ZFŚS, SEKAP / F-ry, Porozumienia, Inwentar.: Anna Ochman / Iga Policha     tel. (33) 47 77 209 / 210
    Kancelaria (SEKAP), Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 348 / 349
    Konserwator: Wiktor Jonasz, Czesław Brachaczek tel. (33) 47 77 218
    Kierowca: Jerzy Nowak, Wojciech Kaleta tel. (33) 47 77 218 / 317
 
Biuro Obsługi Informatycznej

    Kierownik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Główny Specjalista: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Informatyk: Wojciech Żebrok  / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228

 
Wydział Inwestycji

    P. o. Naczelnika: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Iwona Kwiecińska, Natalia Kopeć tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334

    Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 47 77 221
    Z-ca Naczelnika: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Daria Czarnecka, Wioletta Lanc tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 47 77 217
  

Wydział Komunikacji fax: (33) 47 77 335

    Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 47 77 346
    Z-ca Naczelnika: Grzegorz Danak tel. (33) 47 77 109
    P. o. Kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów: Łukasz Heller tel. (33) 47 77 346
    Informacja / Rejestracja pojazdów stan. 11: M. Nowak-Prejs, A. Machej / M. Świerczek, A. Świercz tel. (33) 47 77 347
    Rejestracja pojazdów stanowisko 4, 5, 6: Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski, Wioleta Witek tel. (33) 47 77 342
    Rejestracja pojazdów stanowisko 7, 8: Mieczysława Kruk, Janina Kowalczyk tel. (33) 47 77 343
    Wydawanie dowodów rejestr., wtórniki, stanowisko 1, 2, 3: Monika Skubis-Pilch, Anna Boruta,   Olga Chwastek tel. (33) 47 77 344
    Wyrejestrowania pojazdów II p. pokój 110: Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 47 77 110
    Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Wiesław Wapienik, Katarzyna Klimosz tel. (33) 47 77 108
    Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani, OSK: Małgorzata Matysiak, Aneta Koczy: tel (33) 47 77 109
    Referat Transportu: Licencje, Transport: Piotr Raszka tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne:    Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
   Organizacja ruchu drogowego: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 47 77 405
    Zastępca Naczelnika: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406
    Sekretariat: Katarzyna Pawera tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru:
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: Joanna Heller / A. Dolatowska tel. (33) 47 77 409 / 401
    Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora / B. Pałysiński tel. (33) 47 77 407 / 412 / 443
    Ewidencja gruntów i budynków: W. Juroszek / A. Tolasz tel. (33) 47 77 444 / 411
    Obsługa stron: (33) 47 77 408
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414
    Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
    Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski tel. (33) 47 77 419
    Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga / A. Michalik / A. Cieślar tel. (33) 47 77 418 / 416 / 446
    Aktualizacja baz danych: K. Wawrzyczek-Oźlańska / M. Kawik tel. (33) 47 77 418 / 446
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera, M. Strządała, M. Obracaj tel. (33) 47 77 417
    Obsługa geodetów / Archiwizacja zasobu: M. Czyż / D. Zalewska tel. (33) 47 77 414 / 417
    Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
    Udostępnianie danych z zasobu / Geoportal 2: Anna Mazur / E. Hanzel / N. Petryk tel. (33) 47 77 413 / 448 / 447
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: B. Żloch, E. Małysz tel. (33) 47 77 420
    Administrator dziedzinowy, SIP: T. Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
  
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius tel. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Bożena Krupa tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości SP / Powiatu: K. Sikora, M. Kwiczala, J. Wrona, W. Suszka-Wolczyńska, M.    Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425
    Nieruchomości SP / Powiatu:  Gabriela Króliczek, Dorota Klimosz, K. Bartek tel. (33) 47 77 424
   

Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 47 77 455

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Sekretariat: Alicja Lach, Justyna Pastucha tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 400
    Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454
    Budownictwo: Małgorzata Kosior / Jadwiga Trombik tel. (33) 47 77 457 / 458
    Budownictwo: Magdalena Gruszczyk / Magdalena Wysocka tel. (33) 47 77 459 / 453
    Budownictwo: Tomasz Bartocha / Justyna Cieślar tel. (33) 47 77 438 / 456
    Budownictwo: Iwona Brachaczek / Aleksandra Fonfara-Krótki tel. (33) 47 77 439  /437
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika / Ochrona przed hałasem, spółki wodne, finanse: Anna Budzińska tel. (33) 47 77 431
    Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Beata Grochowiecka tel. (33) 47 77 427
    Powietrze, odpady, zaświadczenia w/s lasów: Joanna Tarka, Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432
    Geologia, rekultywacja, rejestracja zwierząt objętych ochroną: Szymon Foltyn tel. (33) 47 77 428

Biuro Rady Powiatu tel/fax : (33) 47 77 336


    Kierownik, Oświadczenia majątkowe radnych: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Marcin Waltar tel. (33) 47 77 300
   

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Anna Podżorska, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101
    Obsługa Prawna: tel. (33) 47 77 122
   

Audytor Wewnętrzny

   Irena Pawelec tel. (33) 47 77 321
  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Rzecznik Prasowy

    Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123

Kancelaria Ogólna

    Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe tel. (33) 47 77 481 / 482