Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316
    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Z-ca Naczelnika / Sprawozdawczość zbiorcza : Jolanta Bujok tel. (33) 47 77 312
    Inwestycje, Przelewy / Budżet: Bogumiła Walica / Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa: Magdalena Szczepanek, Joanna Wrona tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. (33) 47 77 318
    Opłaty geodezyjne: Adriana Strządała tel. (33) 47 77 318
    Płace: Iwona Faruzel, Natalia Kopeć tel. (33) 47 77 320
    Kasa: Renata Żwak, Joanna Wrona tel. (33) 47 77 345
   

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302
   

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 47 77 224
    Z-ca Naczelnika: Grażyna Binek-Konderla tel. (33) 47 77 225
    Inspektor ds. Zdrowia: Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226
   

Biuro Promocji Zdrowia

    Kierownik: Barbara Kłosowska tel. (33) 47 77 216
   
   

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Sport /Kultura: Aneta Brożkowska / Dorota Dobrucka-Wojtas tel. (33) 47 77 222
    Turystyka i Promocja: Wojciech Hławiczka tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 47 77 210
    Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel.(33) 47 77 208
    Zarządzenia, Upoważnienia, Nieodpłatna pomoc prawna, Porozumienia, Sala Sesyjna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 209
    Umowy, Tablica Ogłoszeń, F-ry, ZFŚS, SEKAP: Anna Ochman, Iga Policha tel. (33) 47 77 209
    Kancelaria (SEKAP) / Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 348
    Zaopatrzenie, Konserwator, Kierowca: Jerzy Nowak tel. (33) 47 77 218
    Konserwator: Roman Czapek tel. (33) 47 77 218
    Kierowca: Wojciech Kaleta tel. (33) 47 77 218 / 317
 

Biuro Obsługi Informatycznej

    Kierownik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Główny Specjalista: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Informatyk: Wojciech Żebrok  / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228

 

 

Wydział Inwestycji

    P. o. Naczelnika: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka, Iwona Kwiecińska tel. (33) 47 77 214
   

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa (33) 47 77 213
   

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334

    Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 47 77 221
    Z-ca Naczelnika: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 220
    Prawo Oświatowe: Klaudia Sitek tel. (33) 47 77 220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Daria Czarnecka, Wioletta Lanc tel. (33) 47 77 219
    Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 47 77 217
  

Wydział Komunikacji fax: (33) 47 77 335

    Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 47 77 346
    Z-ca Naczelnika: Grzegorz Danak tel. (33) 47 77 109
    P. o. Kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów: Łukasz Heller tel. (33) 47 77 346
    Informacja / Rejestracja pojazdów stanowisko 11: Monika Nowak-Prejs, Adriana Machej / Monika Świerczek, Agata Świercz tel. (33) 47 77 347
    Rejestracja pojazdów stanowisko 4, 5, 6: Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski, Wioleta Witek
    Rejestracja pojazdów stanowisko 7, 8: Mieczysława Kruk, Janina Kowalczyk tel. (33) 47 77 344
    Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wtórniki, stanowisko 1, 2, 3: Monika Skubis-Pilch, Anna Boruta, Olga Chwastek tel. (33) 47 77 344
    Wyrejestrowania pojazdów II p. pokój 110: Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 47 77 110
    Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Wiesław Wapienik, Katarzyna Klimosz tel. (33) 47 77 108
    Referat Prawa Jazdy: Kierowcy Karani, OSK: Małgorzata Matysiak, Aneta Koczy: tel (33) 47 77 109
    Referat Transportu: Licencje, Transport: Piotr Raszka tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, przewozy nienormatywne: Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
   Organizacja ruchu drogowego: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 47 77 404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 47 77 405
    Sekretariat: Katarzyna Pawera tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru
    P.o. Kierownika: Joanna Heller tel./fax (33) 47 77 409
    Główny specjalista: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyfikacja gleboznawcza gruntów: Anna Krzywicka tel. (33) 47 77 412
    Obsługa stron: tel. (33) 47 77 408
    Ewidencja gruntów i budynków: Aleksandra Dolatowska tel. (33) 47 77 401
    Ewidencja gruntów i budynków: Olga Klimosz / Bartłomiej Pałysiński tel. (33) 47 77 407 / 444
    Ewidencja gruntów i budynków: Weronika Juroszek, Agata Drozd / Krzysztof Śliż tel. (33) 47 77 411 / 412
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    Z-ca Naczelnika: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33)47 77 406
    Inspektor odbioru: Marek Gołębiowski / A. Pilch tel. (33) 47 77 419 / 402
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Małysz, Anna Mazur tel. (33) 47 77 420
    Udostępnianie danych z zasobu / Geoportal 2: Natalia Petryk tel. (33) 47 77 413
    Obsługa geodetów / Archiwizacja zasobu: Małgorzata Czyż / Dominika Zalewska tel. (33) 47 77 414 / 417
    Zgłoszenie  prac geodezyjnych: S. Kubera, M. Strządała, M. Obracaj, N. Petryk tel. (33) 47 77 417
    Mapa numeryczna: A. Cieślar, M. Kawik / H. Skawska, A. Michalik tel. (33) 47 77 446 / 416
    Administrator dziedzinowy, SIP: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
   
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Bolesław Zemła tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Alicja Saltarius te. (33) 47 77 423
    Nieruchomości SP / Powiatu: Bożena Krupa tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości SP / Powiatu: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Monika Kwiczala, Elżbieta Pilch, W. Suszka-Wolczyńska tel. (33) 47 77 425
    Nieruchomości SP / Powiatu:  Gabriela Króliczek, Dorota Klimosz, K. Bartek tel. (33) 47 77 424
   

Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 47 77 436

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435
    Sekretariat: Alicja Lach, Justyna Pastucha tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 400
    Budownictwo: Danuta Piekar, Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 454
    Budownictwo: Małgorzata Kosior / Jadwiga Trombik tel. (33) 47 77 457 / 458
    Budownictwo: Karina Sikora / Magdalena Gruszczyk,  tel. (33) 47 77 459 / 453
    Budownictwo: Tomasz Bartocha / Sebastian Bałon tel. (33) 47 77 438 / 456
    Budownictwo: Iwona Brachaczek / Aleksandra Fonfara-Krótki tel. (33) 47 77 439  /437
   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika / Hałas, zaświadczenia w/s lasów, finanse: Anna Budzińska tel. (33) 47 77 431
    Leśnictwo, Ochrona Przyrody: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430
    Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Szymon Foltyn tel. (33) 47 77 427
    Powietrze, Odpady: Joanna Tarka tel. (33) 47 77 432
    P. o. Geologa Powiatowego: Kamil Śmigiel tel. (33) 47 77 428

Biuro Rady Powiatu fax : (33) 47 77 336


    Kierownik, Oświadczenia majątkowe radnych: Ewa Jesionek tel. (33) 47 77 204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203
   

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Marcin Waltar tel. (33) 47 77 300
   

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 104
    Obsługa Zarządu: Anna Podżorska tel. (33) 47 77 104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Aleksandra Walczyk, Barbara Korcz tel. (33) 47 77 100 / 101
    Obsługa Prawna: tel. (33) 47 77 122
    Rzecznik Prasowy: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123
   

Audytor Wewnętrzny

   Irena Pawelec tel. (33) 47 77 325
  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Agnes Franek tel. (33) 47 77 311
   

Rzecznik Prasowy

    Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 47 77 123