Wydział Finansowy

    Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 4777316
    Naczelnik: Jacek Wiśniewski tel. (33) 4777314
    Przelewy / Inwestycje: Bogumiła Walica tel. (33) 4777315
    Budżet: Patrycja Machalica tel. (33) 4777315
    VAT, F-ry Przejscie Graniczne / Dochody skarbu Państwa: Karina Kominek/Magdalena Szczepanek tel. (33) 4777312
    Sprawozdawczość zbiorcza: Jolanta Bujok tel. (33) 4777312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 4777319
    FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. (33) 4777318
    Fundusz Geodezyjny, FOŚ: Lucyna Wydrzyńska tel. (33) 4777318
    Płace: Iwona Faruzel, Magdalena Kisiała tel. (33) 4777320
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 4777345
    Kasa ul. Szeroka : Aleksandra Stuchlik (33) 4777433
    e-mail: wf@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 4777301
    Z-ca: Maria Kowalska tel. (33) 4777303
    Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 4777303
    Projektu UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek,  tel. (33) 4777302
    PRS: (33) 4777305
    e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego fax: (33)4777-331

    Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. (33) 4777224
    Z-ca: Grażyna Binek-Konderla tel. (33) 4777225
    Inspektor ds. Zdrowia: Magdalena Mackiewicz tel. (33) 4777225
    Administrator bezpieczeństwa informacji: Mariusz Piotrowiak tel. (33) 4777226
    e-mail: j.rybinska@powiat.cieszyn.pl
    Biuro Promocji Zdrowia
    Główny Specjalista:
          -Barbara Kłosowska tel. (33) 4777216
          -Beata Rosińska (33) 4777216
    e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 4777223
    Z-ca Naczelnika: Łukasz Konarzewski tel. (33) 4777212
    Sport / Organizacje Pozarządowe / Turystyka i Promocja: Aneta Brożkowska, Barbara Jurkiewicz, Wojciech Hławiczka tel. (33) 4777222
    e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Organizacyjny

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 4777211
    Z-ca  Naczelnika: Paweł Brągiel tel. (33) 4777210
    Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel.(33) 4777208
    Informatycy: Tomasz Stypa (33) 4777206Przemysław Krużołek tel. (33) 4777205
    SEKAP, Umowy, Tablica Ogłoszeń,F-ry, Sala Sesyjna: Iga Godecka, Anna Ochman tel. (33) 4777209
    Kancelaria: Kinga Konieczny, Justyna Przybyła tel. (33) 4777348
    Główny Specjalista ds. Cyfryzacji: Wojciech Żebrok (33) 4777321
    e-mail: wo@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Inwestycji

    Naczelnik: Zygmunt Zahraj tel. (33) 4777215
    Z-ca: Jolanta Pala tel. (33) 4777214
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka  tel. (33) 4777214
    e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 4777-133

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 4777213
    Przetargi: Marcin Rycko (33) 4777213
    e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Edukacji fax: (33) 4777-334

    Naczelnik: Maria Pindur tel. (33) 4777221
    Z-ca: Michał Rajwa tel. (33) 4777220
    Prawo Oświatowe: Łukasz Stępień tel. (33) 4777220
    Spr. Oświatowe / Szkolnictwo Spec.: Ewa Gibała, Wioletta Lanc tel. (33) 4777219
    Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. (33) 4777217
    Koordynator Projektu: Ewelina Czepczor-Figielska 537467101
    Asystent Koordynatora projektu: Marianna Sochacka 537467100
    Specjalista ds. finansowych: Gabriela Piotrkowska 537467102
    e-mail: we@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Komunikacji fax: (33) 4777-335

    Naczelnik: Grzegorz Faruzel tel. (33) 4777346
    Z-ca: Grzegorz Danak tel. (33) 4777109
    Kier. Referatu Rejestracji Pojazdów: Adam Swakoń tel. (33) 4777110
    Referat Rejestracji Pojazdów:  Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. (33) 4777110
    Michał Stonawski, Wioletta Witek, Sylwia Ustaszewska, wew. 335 i 347 (zapisy)
    Helena Konstankiewicz, Tadeusz Nowak, Dariusz Matuszewski wew. 342
    Danuta Kłoda, Janina Kowalczyk wewn. 344
    Mieczysława Kruk, Monika Skubis-Pilch, Adriana Stojak wew. 33
    Referat Prawa Jazdy: Katarzyna Szatanik, Wiesław Wapienik tel. (33) 4777108
    Aneta Koczy, Małgorzata Matysiak tel. (33) 4777109
    Jerzy Górny tel. (33) 4777136
    Referet Transportu: Barbara Ficek, Piotr Raszka tel. (33) 4777326
    Transport, Licencje: Małgorzata Wawrzacz, Wiktoria Drozd tel. (33) 4777326
    e-mail: wk@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel/fax: (33) 4777404

    Naczelnik: Henryka Bałys tel. (33) 4777405
    Z-ca: Piotr Jaworski tel. (33) 4777402
    Referat Geodezji i Katastru
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 4777410
    Klasyfikacja gruntów: Agata Szarzec tel/fax (33) 4777404
    SIP: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 4777450
    Ewidencja gruntów: Maria Piwoń, Joanna Heller tel. (33) 4777409
    Ewidencja gruntów:  Aleksandra Żmija, Agnieszka Sikora, Olga Klimosz tel. (33) 4777412
    Ewidencja gruntów: Sylwia Francuz, Renata Lasoń tel. (33) 4777411
    Mapa numeryczna: Alicja Pilch, Agnieszka Michalik tel. (33) 4777407
    Obsługa stron: tel. (33) 4777408
    Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    p.o. Kierownika: Elżbieta Jędrol-Czulak (33) 4777406
    Udostępnianie danych z zasobu: Anna Mazur, Dominika Sikora tel. (33) 4777413
    ZUDP/mapa numeryczna: Gabriela Pilarczyk / Anna Cieślar, Andrzej Boruta tel. (33) 4777415/407
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: Mariola Strządała, Magdalena Obracaj tel. (33) 4777416
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: Iwona Fic-Krawczyk, tel. (33) 4777417
    Inspektor odbioru robót: Marek Gołębiowski tel. (33) 4777419
    Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Cedro tel. (33) 4777420
    Obsługa Geodetów:  Monika Kawik, Sylwia Kubera tel/fax (33) 4777414
    e-mail: wg@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami fax: (33) 4777-452

    Naczelnik: Irena Wolczyńska-Jelak tel. (33) 4777421
    Z-ca Naczelnika: Natalia Cieślar tel. (33) 4777423
    Obrót nieruchomościami Powiatu i SP: (33) 4777423
    Obrót nieruchomościami Powiatu: Alicja Saltarius tel. (33) 4777422
    Gosp. nieruchomościami SP: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Monika Kwiczala / Elżbieta Pilch tel. (33) 4777425
    Gosp. nieruchomościami SP: Gabriela Króliczek, Magdalena Sztwiertnia, Dorota Klimosz / Krystian Kubaczka tel. (33) 4777424/452
    e-mail: wn@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Architektury i Budownictwa fax: (33) 4777-436

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 4777434
    Z-ca: Ewa Grzybowska tel. (33) 4777435
    Sektetariat: Alicja Lach, Magdalena Gruszczyk tel. (33) 4777436
    Budownictwo: Danuta Piekar, Małgorzata Kosior, Iwona Brachaczek tel. (33) 4777437
    Budownictwo: Tomasz Bartocha, Andrzej Górniak  tel. (33) 4777438
    Budownictwo: Ewa Szewczyk, Grażyna Rypulak tel. (33) 4777439
    Budownictwo: Karina Sikora, Monika Stec,   tel. (33) 4777453
    Budownictwo: Michał Bujok, Jadwiga Trombik  tel. (33) 4777435
    e-mail: wb@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

    Naczelnik: Grażyna Skałuba-Ossolińska tel. (33) 4777426
    Z-ca Naczelnika, Godpodarka wodna: Beata Bieniek tel. (33) 4777431
    Stanowisko ds. geologii: Anna Plas tel. (33) 4777428
    Rolnictwo, Łodzie, Karty wędkarskkie: Dorota Werner / Bogusław Radko tel. (33) 4777427
    Leśnictwo, Ochrona Przyrody:Magdalena Małysz tel. (33) 4777430
    Powietrze, Hałas, Odpady / Sprawy środowiskowe i finanse: Joanna Tarka / Anna Budzińska tel. (33) 4777432
    e-mail: ws@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Rady Powiatu fax : (33) 4777-336

    Kierownik: Ewa Jesionek tel. (33) 4777204
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Aneta Cholewa tel. (33) 4777203
    e-mail: br@powiat.cieszyn.pl

 

Wydział Zarządania Nieruchomościami

    Naczelnik: Bolesław Zemła tel. (33) 4777423
    Z-ca Naczelnika :Edward Waniewski tel. 732967009
    Biuro: Bożena Krupa, Wanda Suszka-Wolczyńska tel. (33) 4777422

 

Biuro Skarg i Kontroli

    Kierownik: Tomasz Kruszy  tel. (33) 4777300
    Rozpatrywanie skarg i kontrola: Beata Malec  tel. (33) 4777300
    e-mail: sk@powiat.cieszyn.pl

 

Biuro Zarządu Powiatu

    Kierownik: Katarzyna Stefka tel. (33) 4777104
    Obsługa Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 4777104
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Brygida Malcherek , Natalia Bobek tel. (33) 4777100/101
    Główny specjalista ds.. Prawnych: Anna Sidzina-Landowska tel. (33) 4777122
    e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

 

Audytor Wewnętrzny

    Irena Pawelec tel. (33) 4777325
    e-mail: au@powiat.cieszyn.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    Klaudia Bohucka tel. (33) 4777311
    Agnes Franek tel. (33) 4777311
    e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

 

Rzecznik Prasowy

    Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. (33) 4777123
    e-mail: k.raszka@powiat.cieszyn.pl