Informacja o zgłoszeniach dla terenu Gminy Zebrzydowice.

art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późń. zm.)Załączniki: