Informacja o zgłoszeniach dla terenu Gminy Strumień.

art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późń. zm.)Załączniki: