Informacja o zgłoszeniach dla terenu Gminy Strumień.

art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2015 poz. 528)Załączniki: