1.Opis usługi

Wydanie pozwolenia czasowego na okres do 30 dni, wydanie tymczasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, oraz decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu. Po upływie terminu ważności pozwolenia czasowego, tablice i pozwolenie czasowe podlegają zwrotowi (nie dotyczy wywozu pojazdu na stałe z kraju)

 

2.Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.

2)Dowód rejestracyjny pojazdu i stałe tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju – na czas ważności pozwolenia czasowego zostają zatrzymane w depozycie.

3)Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, rachunek%Załączniki:

Wniosek o czasową rejestrację pojazdu