Osoby oczekujące na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego mogą sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest już wyprodukowany i gotowy do odbioru. Sprawdzenia można dokonać wchodząc na niżej podany adres internetowy:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html