Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ulicy Folwarcznej w Ustroniu.Załączniki:

WB.6740.268.2022