Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: rozbudowa ul. Powstańców Śląskich od km 0+004,75 km do km 0+275,31 oraz przebudowa innej drogi publicznej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+004,75 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa  ulic Powstańców Ślaskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w SkoczowieZałączniki:

WB.6740.1662.2021