Brak treści artykułu

Załączniki:

zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminu
Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego o wstrzymaniu biegu terminów