Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe- pierwsze
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2022r.