Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o drugim przetargu
dodatkowe warunki drugiego przetargu