ogłoszenie o drugim przetarguZałączniki:

ogłoszenie o drugim przetargu
dodatkowe warunki drugiego przetargu