Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe - pierwsze
korekta pierwszego oświadczenia
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe- ostatnie