OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu23-07-2020 br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Statutu Domu Dziecka w Wiśle ul. Rejmonta 2. 
Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:
·         listownie, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (decyduje data wpływu do PCPR)
·         pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
·         faksem, na numer: 33 4777 117.

 Termin konsultacji: od dnia 24-07-2020 r. do dnia 07-08-2020 r.

 Projekt Statutu w załączniku.
                                                                                                     w.z. STAROSTY
                                                                                                       Janina Żagan
                                                                                                      WICESTAROSTA