Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 25.06.2020r., podjął decyzję 
o skierowaniu do konsultacji projektów Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczących zmiany uchwał  Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie:

1)       określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2)       określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i innych  publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:

·         listownie, na adres: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, 
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

·         pocztą elektroniczną, na adres: b.lebioda@powiat.cieszyn.pl 

·         faksem, na numer: 033 477 73 34,

·         telefonicznie, pod numerem: 033 477 72 17,

·         osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, pok. 217. 

 

Termin konsultacji: od dnia 3.07.2020  do dnia 17.07.2020

Projekt uchwał w załączniku.