ogłoszenie o przetarguZałączniki:

ogłoszenie o przetargu
dodatkowe warunki przetargu