Starosta Cieszyński, zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Informujemy, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Mariusz Piotrowiak
tel.: 33 47 77 226
e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

Starosta Cieszyński na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyznaczył osoby zastępujące Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności.

Dane kontaktowe osób zastępującej Inspektora Ochrony Danych:

Beata Domagała
tel.: 33 47 77 211
e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
 
Tomasz Stypa
tel.: 33 47 77 206
e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl