Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 323/ZP/VI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020-2024.Załączniki:

Ogłoszenie