Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
Petycja w sprawie niekorzystnych dla mieszkańców Kaczyc połączeń komunikacyjnych